Seznam vprašanj

Pozdravljena Veronika!

Študentu, ki se udeleži izmenjave v okviru programa Erasmus+, pravica do subvencioniranega bivanja v času odsotnosti miruje. Slednje določa 17.člen Domskega reda Študentskih domov v Ljubljani. Skladno z določili domskega reda študent v času študijske izmenjave nima pravice do prebivanja v študentskem domu.

Naj te opozorim, da je študent načeloma že sam zavezan sprejemni pisarni Študentskih domov v Ljubljani sporočiti udeležbo na študijski izmenjavi. Tudi v primeru, da sama slednjega ne boš sporočila, bodo pristojni sami preko uradnih evidenc pridobili podatek, da se boš udeležila študijske izmenjave in ti avtomatsko zamrznili pravico do subvencioniranega bivanja. Posledica slednjega je tudi dejstvo, da bodo Študentski domovi v Ljubljani avtomatsko odjavili tvoje začasno prebivališče v Ljubljani. Navedeno so mi potrdili tudi v sprejemni pisarni.

Ker do 1. oktobra ne boš imela prijavljenega začasnega prebivališča v Ljubljani, žal ne boš morala pridobiti dodatka za bivanje pri Zoisovi štipendiji. Kljub dejstvu, da boš sredi leta (po vrnitvi z izmenjave) zopet pridobila začasno prebivališče v Ljubljani, žal ne boš mogla tudi naknadno pridobiti dodatka za bivanje. Stališče pristojnih je namreč, da dodatka za bivanje naknadno ni moč pridobiti. V Zavodu Študentska svetovalnica se s slednjim sicer ne strinjamo in menimo, da gre za napačno prakso, ki je neupravičeno v škodo študentom.

Naj odgovorim še na drugi del tvojega vprašanja. Študent, ki prebiva v študentskem domu in bi želel opraviti preselitev k zasebniku, ki tudi ponuja možnost subvencioniranega bivanja, lahko preselitev opravi kadarkoli tekom leta. Slednje opravi v sprejemni pisarni Študentskih domov v Ljubljani.

To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti bo pojavilo še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,
Lenart

Pozdravljena Jasmina!

Področje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih ureja Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov, ki v 23. členu tudi določa obdobje za katerega se študentu dodeli subvencija:

23. člen Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov

Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Če ima po izteku trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka študent status študenta skladno s 70. členom Zakona o visokem šolstvu, se mu subvencija dodeli tudi za ta čas.
/.../

Kot lahko razbereš iz citiranega, lahko študent v študentskem domu biva največ toliko let kolikor traja njegov študijski program. V kolikor pa ima študent status študenta tudi po izteku študijskega programa (npr. koristi absolventski staž), lahko v študentskem domu biva tudi v tem času.

Glede na informacije, ki si jih navedla, si v letošnjem letu vpisana v absolventski staž na podiplomskem študiju. V kolikor po izteku letošnjega študijskega leta ne boš več imela statusa študenta, v študentskem domu ne boš več morala bivati.

Zgoraj citirani člen v svojem besedilu določa tudi, da lahko v študentskem domu biva tudi študent, ki ima skladno s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (ZVis) status študenta tudi po izteku študijskega programa. Praviloma v tem primeru govorimo o koriščenju absolventskega staža, kar sem omenil že zgoraj. Vendar pa ZVis dopušča še eno možnost za podaljšanje status študenta:

70. člen ZVis (prenehanje statusa študenta)

Status študenta preneha, če študent:
-       diplomira,
-       ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
-       se izpiše,
-       se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
-       je bil izključen,
-       dokonča podiplomski študij,
-       ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
-       ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
-       ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

/.../
V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
/.../

ZVis v 70. členu dopušča, da se študentu iz upravičenih razlogov status študenta podaljša za eno dodatno leto. Slednje je mogoče koristiti tudi po izteku absolventskega staža na podiplomskem študiju. Naj pri tem še pojasnim, da je podaljševanje absolventskega staža na prošnjo študenta v rokah komisije za študijske zadeve na fakulteti, ki jo obiskuješ. Upravičeni razlogi, ki jih praviloma navajajo študent v prošnjah so predvsem zdravstvene težave, socialna stiska, udeležba na tekmovanjih, pomoč pri organizaciji različnih prireditev v sklopu univerze, itd. Podrobnosti o samem podaljševanju študentskega statusa nebi navajal. Če boš v tej zvezi imela kakšno dodatno vprašanje, nas pa seveda lahko kadarkoli vprašaš.

Zgoraj opisana možnost podaljšanja absolventskega staža je dejansko edina možnost, ki jo imaš. Navedla si, da si razmišljala o vpisu na še eno fakulteto oziroma drug program. V tem primeru naj navedem, da je lahko študent hkrati vpisan zgolj na en visokošolski študijski program. Posledično se na drugo fakulteto ne moreš vpisati preden zaključiš sedanji študijski program. Kljub navedeni omejitvi pa bi se lahko vpisala na višjo šolo (izredno) ali pa izobraževanje odraslih, vendar naj v tem primeru poudarim, da ti študentski dom ne bi pripadal. Študenti višjih šol lahko bivajo zgolj v dijaških domovih, udeleženci izobraževanja odraslih pa na drugi strani niti nimajo pravice do subvencioniranega bivanja.

To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,

Lenart

Pozdravljena!

Področje dodeljevanja subvencij za bivanje v študentskih domovih ureja Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (pravilnik). Slednji v primerih, da prijavo za bivanje v študentskih domovih odda študent starš, predvideva posebno ugodnost. V tem primeru se namreč pri razvrščanju študentov po vrsti, študentu staršu doda dodatnih 100 točk. Vendar pa to pride v poštev zgolj v primeru, da bo otrok v času študija tudi bival pri staršu.

Glede na tvoje podatke, tvoj sin v času študija ne bo bival pri tebi. Posledično to pomeni, da ti ne pripada zgoraj opisan dodatek točk. V tem primeru se tako normalno kot vsi drugi prijaviš na razpis za sprejem v študentski dom. Sam postopek izbire študentske sobe, v kateri boš bivala, pa je nekoliko odvisen od razpoložljivosti. Praviloma lahko študent ob sprejemu v študentski dom izbira študentski dom v katerem bi živel. Vendar pa se pogosto lahko dogodi, da v željenem študentskem domu trenutno ni na voljo nobene proste sobe oziroma postelje. V tem primeru se študentu ponudi kakšen drug študentski dom, kasneje pa se lahko nato preseli (na vsaj 2 meseca so razpisani posebni preselitveni roki).

Glede na dejstvo, da tvoj sin tekom študija ne bo bival poleg tebe, tebi ne pripada posebna soba, ki je namenjena študentskim družinam. V okviru študentskih domov so na voljo tudi posebni tihi domovi in samostojne sobe (imaš lastno sobo, ki si je ne deliš s sostanovalcem). Za slednje je potrebno izpolniti posebno prijavo (potem, ko že bivaš v študentskem domu), na podlagi katere te nato uvrstijo na čakalno listo.

Povedano na kratko še enkrat, o tem v kateri sobi boš bivala, se osebno dogovoriš takrat, ko dobiš poziv k vselitvi v študentski dom.

Lep pozdrav,

Lenart

Pozdravljena!

Na voljo imaš dve možnosti.

1. Lahko spremeniš subvencijo pri zasebniku za subvencijo za bivanje v študentskem domu. To opraviš tako, da odstopiš od pogodbe o bivanju pri zasebniku. To storiš v pisarnah študentskih domov, kjer tudi opraviš vselitev v študentske domove. Študent se praviloma lahko vseli naslednji mesec.
Nato vložiš do v razpisu določenega roka le vlogo za podaljšanje subvencije za bivanje v študentskem domu. Vmes ti subvencija ne preneha, le koristi se na drugačen način!

2. Lahko odpoveš subvencijo pri zasebniku in nato vložiš vlogo za bivanje v študentskem domu. To opraviš v spremni pisarni študentskih domov. Tako ti subvencija preneha! Od odpovedi pa do prejete pozitivne odločbe o dodeljeni pravici do bivanja v študentskem domu, nimaš pravice do subvencije! Posledično, moraš do določenega roka vložiti vlogo za bivanje v študentskem domu. Ta možnost ni ravno najboljša, saj moraš spet čakati na vrsto, da ugotovijo ali si upravičena do subvencije in nato moraš še čakati na vselitev.

Svetujem ti da se odločiš za 1. možnost. Z lastnico stanovanja najprej uredi najemno razmerje; odpoved najemne pogodbe, plačilo preostale najemnine, stroškov in podobno. Nato se osebno oglasi v študentskih domovih, kjer boš opravila spremembo subvencije pri zasebniku za bivanje v študentskem domu. Sledila bo vselitev v študentske domove.

Za enoposteljno sobo moraš izpolnjevati naslednje pogoje:

  • - si stanovalka Zavoda,

  • - si vpisana najmanj v drugi letnik študija,

  • - med prebivanjem v zavodu redno napreduješ iz letnika v letnik,

  • - ti v času bivanja ni bil izrečen ukrep zaradi kršenja Domskega reda.

Če pogoje izpolnjuješ, izpolniš prošnjo za enoposteljno sobo. Podpisano prošnjo oddaš v Sprejemni pisarni v upravni stavbi v Rožni dolini. Dejstvo da spremeniš subvencijo, ne more vplivati na pravico do bivanja v samski sobi! 

V primeru da te še kaj zanima, se lahko vedno obrneš na nas.

Lep dan
Lidija

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.