Seznam vprašanj

Pozdravljena Tina,

dohodnina je urejena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Če začneva s tvojim zaslužkom. V letu 2015 boš preko študentske napotnice zaslužila okoli 8.100,00 EUR bruto. Od tega ti bo študentski servis odvedel prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15.5%. Tako boš na račun prejela približno 6.845,00 EUR, kar je neto znesek.

Pomembno je vedeti, da po 38. členu ZDoh-2 dohodek preko študentskega servisa šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Nadalje 41. člen ZDoh-2 določa sledeče:

/…/
Davčna osnova od dohodka iz prvega, drugega in tretjega odstavka 38. člena tega zakona je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec in za normirane stroške v višini 10% dohodka. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena tega zakona določi vlada.

Torej tvoja osnova za izračun dohodnine znaša:

8100 EUR – 15,5% - 10% = 8100 EUR – 1255 EUR – 810 EUR = 6035 EUR

To je tvoja osnova in od tega zneska moraš plačati dohodnino. Vendar pa ZDoh-2 podaja možnost posebne osebne olajšave, splošne olajšave in olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Posebna osebna olajšava ti pripada v vsakem primeru, medtem ko ti splošna olajšava pripada, če te oče ne bo uveljavljal kot vzdrževanega družinskega člana. Vse spodaj navedene olajšave si poglej na tej povezavi v tabelici.

Posebna osebna olajšava

ZDoh-2 v drugem odstavku 113. člena pravi sledeče:

/…/
Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak 75 % zneska splošne olajšave iz 111. člena tega zakona. Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26.leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Zgoraj omenjeni člen ti tako omogoča olajšavo v višini 2477 EUR. To je olajšava, ki zniža letno davčno osnovo. Slednja bi tako znašala:

6035 EUR – 2477 EUR = 3558 EUR

Da tebi ne bi bilo treba plačati dohodnine, oče pa bi te uveljavljal kot družinskega člana, bi ti lahko s posebno osebno olajšavo in priznanimi stroški (10%zaslužka) zaslužila okoli 2750 EUR. Slednje pomeni, da bi morala plačati dohodnino od zneska, ki bi ga zaslužila nad tem, ki v tvojem primeru znaša:

6035 EUR – 2750 EUR = 3285 EUR

Od tega zneska (3285 EUR) plačaš dohodnino v višini 16%, kar določa ZDoh-2 v122. členu.

Splošna olajšava

V primeru da ti ne želiš plačati dohodnine, lahko svojo davčno osnovo dodatno znižaš s splošno olajšavo (111. člen ZDoh-2) , ki znaša 6.519,82 EUR. Tako dohodnine sploh ne boš rabila plačati. Seveda to pomeni, da te oče ne more uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

Olajšava za vzdrževanega družinskega člana

To olajšavo pri svojem plačilu dohodnine uveljavlja tvoj oče. Če on zasluži mesečno 2400 EUR neto, je na letni ravni njegov zaslužek 28.800 EUR neto. Od tega moraš odšteti vse olajšave, ki mu pripadajo (olajšava za vzdrževanega družinskega člana in splošna olajšava). Če si ti njegov vzdrževani otrok, znaša olajšava za vzdrževanega družinskega člana 2.436 EUR letno, kar določa114. člen ZDoh-2.

Kot sem omenila prej, znaša tvoja davčna stopnja po kateri bi plačala dohodnino 16%, tako kot si predvidevala že sama. Davčna stopnja očeta pa je drugačna. Kakšna je njegova davčna stopnja, lahko pogledaš v 122 členZDoh-2. Tukaj je določeno, da oseba plača dohodnino po davčni stopnji 16% za dohodek do 8.021 EUR. Za dohodek nad 8.021 EUR do 18.960 EUR plača oseba dohodnino v višini 27%. Za dohodek nad tem zneskom pa dohodnino v višini 41%. Tako tvoj oče plača dohodnino po različnih davčnih stopnjah in ne samo po davčni stopnji 16% davčne osnove.

Njegovo davčno osnovno dobiš na enak način kot svojo. Od celotnega zaslužka naletni ravni odšteješ vse davčne olajšave, ki mu pripadajo in normirane stroške v višini 10%.

Kaj se ti najbolj splača?

Tvoja splošna olajšava znaša 6.519,82 EUR letno, kar na mesec znaša okoli 543 EUR. Olajšava za vzdrževanega družinskega člana tvojega očeta pa znaša 2.436 EUR letno, kar na mesec prinese 203 EUR.

Če boš ti koristila zgolj posebno osebno olajšavo, boš morala plačati dohodnino za znesek 3285 EUR. Slednje pomeni, da se ti ne splača koristiti celotne splošne olajšave, ki znaša 6.519,82 EUR ampak zgolj polovico le-te.

Torej kar lahko storiš je, da te oče uveljavlja za vzdrževanega družinskega člana pol leta, ti pa uveljavljaš splošno olajšavo za preostanek leta. Če boš uveljavljala splošno olajšavo za 6 mesecev, boš dohodnino plačala od zneska:

3285 EUR – (543 x 6) EUR = 27 EUR

V primeru, da boš splošno olajšavo uveljavljala za 7 mesecev, ne boš plačala dohodnine, tvoj oče pa bo prikrajšan za:

203 EUR x 5 = 1015 EUR

Kaj bosta z očetom storila, se morata odločiti sama. Če se bo odločil, da te določen čas ne bo uveljavljal za vzdrževanega družinskega člana, naj to sporoči svojemu delodajalcu, da mu pri naslednji plači ne prizna olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

V primeru nejasnosti in dodatnih vprašanj, si vabljena, da se ponovno obrneš nanas, saj je podatkov, ki sem ti jih navedla, resnično veliko.

Lep pozdrav
Alja

Pozdravljena Jana,

področje dohodnine ureja Zakon o dohodnini (Zdoh-2). Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni v davčnem letu, ki je enako koledarskemu. Iz tvojega vprašanja je razvidno, da si do konca septembra delala preko študentskega servisa (6000€), nato pa si se oktobra zaposlila in tako zaslužila še 2200€. Čas v katerem si opravljala delo prek študentskega servisa je pri upoštevanju olajšav treba ločevati od časa, kosi bila zaposlena.


1) DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Z delom preko študentskega servisa, si v devetih mesecih zaslužila 6000€.

Študentom se pri izračunu zneska davčne osnove upošteva POSEBNA OSEBNAOLAJŠAVA (113. člen Zdoh-2), ki znaša 2477,03€ in se ti prizna v celoti, tudi, če celo leto nisi izpolnjevala pogojev zanjo, prav tako se ti prizna še 10%normiranih stroškov in zmanjšanje bruto zaslužka še za 15,5% t.j. prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Hitri izračun davčne osnove na podlagi dela prek študentskega servisa:

1) Normirani stroški: 10% od 6000€ je 600€

2) Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 15,5% od 6000€ je 930€

3)Posebna osebna olajšava: 2.477,03€ 

6000€ - 600€ - 930€ - 2477,03€ = 1992,97€ --> davčna osnova za dohodnino 


2) ZAPOSLITEV

Z delom v novi službi si v 3 mesecih zaslužila še dodatnih 2200€. Iz samega naslova zaposlitve ti ne gre nobena posebna olajšava. Glede na to, da te nihče od staršev celo leto ni uveljavljal kot vzdrževanega člana, ti v skladu s111. členom Zdoh-2 pripada CELOTNA SPLOŠNA OLAJŠAVA. Ker tvoj skupni letni dohodek znaša manj kot 10.866,37 €, ti pripada 6519€ splošne olajšave. 

Hitri izračun davčne osnove na podlagi vseh tvojih prihodkov:

1) Osnova na podlagi dela iz študentskega servisa: 1332,97€

2) Zaslužek iz delovnega razmerja: 2200€ (Pri tej točki bodi pozorna, ali gre za bruto ali neto zaslužek. V vsakem primeru se od zaslužka odštevajo prispevki in akontacija dohodnine. Jaz sem ga upoštevala kot neto znesek, z že odštetimi prispevki in akontacijo dohodnine.)

3) Splošna olajšava: 6519€

1332,97€ + 2200€ - 6519€ = -2986,03€ --> skupna davčna osnova

Predlagam ti, da se pri starših še enkrat pozanimaš ali te res niso uveljavljali kot vzdrževanega člana. V kolikor te niso, ti pripada CELOTNASPLOŠNA OLAJŠAVA, česar posledica je, da ti ni potrebno plačati NIČ dohodnine. 

Ker ne glede na tvoj zaslužek ne boš izkoristila celotne splošne olajšave, tebi eden od staršev lahko nekaj mesecev tudi uveljavljal kot vzdrževanega družinskega člana (če želiš ti lahko naredimo natančen izračun števila mesecev).Spreminjanje števila mesecev kot vzdrževani ali nezadrževani družinski član lahko storiš v roku 15 dni po vročitvi informativnega izračuna z UGOVOROM ZOPER INFORMATIVNI IZRAĆUN DOHODNINE (dopolnitvijo informativnega izračuna), ki se šteje za novo napoved dohodnine. 

Obrazec za ugovor lahko najdeš na spletni strani Finančne uprave RS.

V kolikor te bo zanimalo še kaj, se lahko ponovno obrneš na nas.

Lep pozdrav

Gala Andrić Rebolj

Pozdravljena!

Glede na dejstvo, da si navedla, da si seznanjena z relevantnimi določili glede akontacije dohodnine, navedenih informacij ne bom ponavljal.

Študentski servis, ki opravlja dejavnost posrednika pri opravljanju dela preko študentske napotnice, je skladno z relevantnimi zakonskimi določili dolžan ob izplačilu zaslužka študentu preveriti ali obstojijo pogoji za akontacijo dohodnine in v kolikor so slednji izpolnjenji, tudi odvesti akontacijo. Žal študentski servisi sami ne morejo uravnavati razdelitve zaslužka na posamezno napotnico. Slednje je naloga podjetja, ki nakazuje plačilo.

Kot si najbrž že seznanjena, lahko akontacijo, ki ti je bila odvedena tekom posameznega koledarskega leta, dobiš povrnjeno, v kolikor ob informativnem izračunu dohodnine izpolnjuješ potrebne pogoje (povedano preprosto: imaš več olajšav kakor pa zaslužkov).

Lep pozdrav

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.