Seznam vprašanj

Pozdravljen,

nagrado, ki si jo prejel na podlagi sodelovanja v diskusijski skupini se opredeljuje kot občasni dohodek (nagrada in drugi dohodki, ki so prejeti samo enkrat, ki niso iz priložnostnega dela). Denarna socialna pomoč ti je bila dodeljena najprej za tri mesece, v primeru morebitnega podaljšanja pa za dodatnih šest mesecev.

Prejemanje denarne socialne pomoči ne pomeni, da ne smeš tekom prejemanja zaslužiti nobenih dodatnih sredstev ali da bi mogel zaradi dodatno zasluženih sredstev vrniti denarno socialno pomoč, ki si jo prejel takrat, ko dejansko nisi imel nobenih drugih sredstev. Prejemnik je sicer dolžan sporočati določene spremembe centru za socialno delo (katere so te spremembe je določeno na tem obrazcu). To, da si dobil enkratno nagrado v višini 30 EUR pa ni sprememba, ki bi bistveno vplivala na tvojo upravičenost do denarne socialne pomoči, saj se zaradi nje tvoj socialni položaj ni spremenil.

Se bo pa prejeti znesek upošteval pri odločanju o podaljšanju prejemanja denarne socialne pomoči (če boš za podaljšanje zaprosil). Takrat bi se lahko višina pomoči nekoliko znižala, vendar ne bistveno.

Zaenkrat je to z moje strani vse. Za morebitna nadaljnja vprašanja, smo ti na voljo.

Lep pozdrav,

Karin

Pozdravljena!

Denarna socialna pomoč je urejena z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Skladno z določbami slednjega se denarna socialna pomoč dodeli osebam, ki si niso sposobne same zagotoviti zadostnih sredstev za preživljanje.

Denarna socialna pomoč se tako dodeli osebi, katere povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za pridobitev denarne socialne pomoči niso presegali 288,81 EUR. Sam izračun povprečnega mesečnega dohodka prosilca ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Slednji med drugim določa, da se med dohodke osebe šteje tudi državna štipendija.

Glede na informacije, ki si jih podala, tvoj edini dohodek predstavlja državna štipendija v višini 270 EUR. Posledično to pomeni, da si upravičena tudi do prejema denarne socialne pomoči. Naj te ob tem opozorim, da se denarna socialna pomoč odmeri v višini razlike med povprečnimi mesečnimi dohodki prosilca in pa minimalnim dohodkom, ki sem ga navedel zgoraj. V tvoje primeru bi denarna socialna pomoč znašala 18,81 EUR.

Prosilec, ki vlaga vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči, mora biti prijavljen v evidenci brezposelnih oseb. Kot si navedla tudi že sama, se osebas statusom študenta ne more prijaviti v evidenco brezposelnih oseb. Posledično je za namen zagotavljanja socialne varnosti oseb s statusom študenta, oblikovana posebna evidenca iskalcev zaposlitve. V slednjo se lahko vključijo tudi osebe s statusom študenta in na podlagi vključitve posledično izpolnjujejo pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči.

Skrbi te tudi dolžnost aktivnega reševanja socialnega problema. Naj ob tem pojasnim, da so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in Centru za socialno delo (CSD) precej razumljivi in od študentov ne zahtevajo nekega intenzivnega reševanja svojega socialnega problema. Praviloma mora študent sicer podpisati nek okvirni sporazum o reševanju socialnega problema, vendar je slednji prilagojen glede na študijske obveznosti študenta.

Vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči oddaš na zate prisojnem CSD-ju. Lahko jo oddaš osebno (ob oddaji obvezno zahtevaj, da ti CSD izda potrdilo, da si prošnjo res oddala) ali pa pošlješ preko pošte (nujno priporočeno).

Zanima te tudi možnost pridobitve izredne denarne socialne pomoči za nakup hrane. Skladno z določbami ZSVarPre je izredna denarna socialna pomoč namenjena kritju izrednih izdatkov, ki so vezani na zagotavljanje preživljanja prosilca. Praviloma gre za nakup npr. gospodinjskih aparatov in drugih dobrinvečje vrednosti. Po naših informacijah pa se izredna denarna socialna pomoč lahko dodeli tudi za nakup hrane. Predlagam ti, da se o tej možnosti nekoliko podrobneje pozanimaš za CSD-ju. Naj pa te ob tem opozorim, da je izredna denarna socialna pomoč namenska. Oseba, ki ji je izredna denarna socialna pomoč dodeljena, mora v 45 dneh po prejemu pomoči izkazati, da je sredstva res porabila za namen, za katerega so bila dodeljena.

Glede na dejstvo, da že prejemaš državno štipendijo, naj te ob tem še opozorim,da si skladno s 42. členom ZUPJS svoje štipenditorju dolžna sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na tvoje štipendijsko razmerje. Za takšno spremembo se šteje tudi pričetek prejema denarne socialne pomoči. Posledično ti predlagam, da vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči oddaš osebno in hkrati na CSD-ju tudi pojasniš, da že prejemaš denarno socialno pomoč.

Naj za konec omenim še možnost pridobitve nepovratne denarne pomoči, ki jo zaštudente Univerze v Ljubljani zagotavlja Fundacija Študentski tolar. Žal nisi navedla katero fakulteto obiskuješ, tako, da žal ne vem točno ali omenjena pomoč pride v poštev tudi zate. V kolikor pa si vpisana na eno izmed fakultet, ki delujejo v okviru Univerze v Ljubljani, lahko zaprosiš za dodelitev denarne pomoči. Več o sami Fundaciji Študentski tolar si lahko prebereš na njihovi spletni strani.

To je zaenkrat vse iz moje strani. Če pa se ti bo pojavilo še kakšno vprašanje,pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.