Seznam vprašanj

Zdravo Špela! 

Otroku gre pravica do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Tvoj brat v prihodnje torej res več ne bo upravičen do družinske pokojnine po očetu.

Višina družinske pokojnine je praviloma odvisna od števila in vrste družinskih članov, ki so upravičeni do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic.

Višina odstotka za odmero pri enem upravičencu znaša 70% pokojnine, ki bi pripadla umrlemu, za dve osebi 80%, tri 90%, štiri ali več pa 100%. Če si sama edina upravičenka, boš torej sama upravičena do 70% pokojninske osnove,ki bi pripadla očetu.

Če uživata družinsko pokojnino dva ali več družinskih članov, pa kateremu odnjih ta pravica preneha ali se mu izplačilo družinske pokojnine ustavi, se drugim družinskim članom pokojnina ponovno odmeri. Ko tvoj brat dopolni 26. let bo torej organ moral ponovno odločiti o višini družinske pokojnine, do katere boš upravičena.

Uživalec pravic oziroma upravičenec mora Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki se nanašajo na uživalce pravic po tem zakonu in vplivajo na pravice po tem zakonu, na njihov obseg ali izplačevanje, in sicer v osmih dneh od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb.

Navedeno velja tako za tvojega brata, ki mora zavod obvestiti o tem, da je dopolnil 26. let, kot tudi zate. Zavod moraš v primeru prenehanja statusa študenta o tem obvestiti in potem podati novo vlogo za pridobitev pravice do družinske pokojnine, ko boš pogoje spet izpolnjevala.

Pokojnina se v skladu s 111. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izplačuje za nazaj, torej bo brat zadnji znesek prejel v juliju.

Za zdaj je to z moje strani vse, za dodatne informacije smo na voljo.

Lep pozdrav!

Luka

Zdravo!

Nov Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ZPIZ-2 v 1. odstavku 57. členu določa, kateri otroci so upravičeni do prejemanja družinske pokojnine po umrlih starših:

(1) Otrok umrlega zavarovanca ali uživalca pravic ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti ali do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. 

V skladu s to določbo ima otrok, ki se šola, pravico do prejemanja družinske pokojnine ves čas izobraževanja. Torej dokler ima status študenta. V tem smislu se določba novega zakona ne razlikuje od določbe starega.

V tvojem primeru, boš lahko prejemala pokojnino vsa 3 leta – torej v času ponavljanja 4. letnika, v času 5. letnika in tudi v času absolventskega staža, saj boš ves čas imela status študenta. Drugače bi bilo, če bi pavzirala in ob tem zgubila status. V tem primeru pa tisto leto ne bi bila upravičena do prejemanja družinske pokojnine.

To je z moje strani vse. Če imaš še kakšno vprašanje, smo ti na voljo.

Lep pozdrav,

Karin Drole

Pozdravljen,

družinska pokojnina je namenjena temu, da se tudi po smrti družinskega člana otroku zagotovi osnovna sredstva za preživetje. Skladno z 57. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) lahko družinsko pokojnino prejema otrok do največ 26. leta starosti, če se redno šola.

(1) Otrok umrlega zavarovanca ali uživalca pravic ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti ali do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora torej pri odločanju o pravici do družinske pokojnine preveriti, ali se otrok redno šola. Če si vpisan v program izobraževanja odraslih, se šteje da se redno šolaš. Ne bo pa zavod med letom preverjal, kakšna je tvoja uspešnost pri študiju. Tudi če letnika ne zaključiš uspešno, ti prejete družinske pokojnine ne bo potrebno vračati.

Zaenkrat je to z moje strani vse. Za morebitna nadaljnja vprašanja, smo ti na voljo.

Lep pozdrav

Karin

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.