Seznam vprašanj

Pozdravljen,

zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Kot praviš že sam, si boš moral zaradi prenehanja statusa (še posebej, če boš koristil zdravstvene storitve v času brez statusa študenta), urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje
Obvezno zdravstveno zavarovanje krije osnovne zdravstvene storitve. Urediš si ga na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na tej povezavi najdeš obrazce, preko katerih se lahko prijaviš v zavarovanje.

Trenutno si kot študent zavarovan kot vzdrževani družinski član preko enega izmed staršev. Ko bo tvoj status potekel (konec avgusta), morajo tvoji starši svojemu delodajalcu sporočiti, da te bo odjavil iz obveznega zavarovanja.

15. člen ZZVZZ določa, da se mora študent po izgubi statusa (če se ne zaposli ali ne odpre s.p.) prijaviti v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja kot samostojni zavezanec. V tem primeru se tudi plačajo mesečni prispevki.

Poleg obrazca za prijavo v zavarovanje boš moral priložiti tudi izjavo (najdeš jo na zgornji povezavi), da nisi prijavljen v nobeno drugo zavarovanje na kakšni izmed drugih podlag. Prijava v zavarovanje na ZZZS je urejena takoj. Predlagam ti, da si zavarovanje urediš konec meseca avgusta, da boš v septembru lahko takoj koristil pravice iz zavarovanja. Splošno pa velja, da si spremembe dolžan na ZZZS javiti najkasneje v 8 dneh po spremembi. Kar pomeni, da moraš vsaj 8 dni po koncu statusa podati prijavo v zavarovanje. Ker bi to pomenilo, da bi bil 8 dni brez statusa, to uredi preden status res preneha.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov, ki jih prinaša zdravljenje, je pomembno, da se oseba zavaruje tudi dopolnilno. Dopolnilno se lahko zavaruješ pri zasebni zavarovalnici, kot so AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. ali Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

Po izgubi zavarovanja, mora oseba dopolnilno zavarovanje prijaviti v roku 1 meseca, sicer zanj velja čakalna doba 3 mesece. Čakalna doba pomeni, da plačuješ premijo, zavarovalnica pa ti dopolnilnih storitev ne krije in jih moraš vseeno plačati sam. Ker se boš ti zavaroval takoj, ko boš status izgubil – ponovno to uredi kakšen dan pred prvim septembrom, se boš izognil čakalni dobi!.

Tako lahko zaključiva, da se, tako v obvezno, kot dopolnilno zavarovanje, lahko vključiš takoj in ne rabiš čakati. Tako boš lahko zavarovan že 1.9.2015.

 V primeru dodatnih vprašanj smo ti na voljo.

 Alja

Pozdravljen!

Ker si s koncem lanskega študijskega leta izgubil status študenta, žal nisi več upravičen do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje preko staršev. Posledično to pomeni, da si moraš obvezno in, v koliko to seveda želiš, dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti sam.

Obvezno zdravstveno zavarovanje si urediš na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Lahko si ga urediš tudi preko spleta. Mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša okrog 25 EUR.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je na drugi strani je opcijsko. Koristno je predvsem zaradi kritja določenih zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si urediš pri eni izmed zasebnih zavarovalnic, ki ga ponujajo (zavarovalnice Triglav, Adriatic, Vzajemna). Višina mesečnega prispevka je odvisna od določenih okoliščin. V kolikor si boš želel urediti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje ti predlagam, da ti storiš čim prej, saj te v nasprotnem primeru lahko doleti t.i. karenčna doba (prijaviti se moraš v obdobju enega meseca po izteku predhodnega zavarovanja). Gre za trimesečno obdobje, ko zavarovanec plačuje prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, a pravice do koriščenja slednjega nima.

Kot sem navedel že zgoraj, si moraš prispevka za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje kriti sam. V kolikor pa meniš, da si, glede na svoje trenutno finančno stanje, zgoraj omenjenih prispevkov ne boš mogel kriti sam, pa lahko vložiš vlogo, ki si jo navedel tudi že sam. Gre za vlogo za dodelitev pravice iz javnih sredstev. Slednjo vložiš na zate pristojni Center za socialno delo. Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje si upravičen v kolikor izpolnjuješ pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči (slednje določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)):

30. člen ZUPJS

(1) Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.
/.../

Ob tem naj te opozorim, da ti ni nujno potrebno zaprositi tudi za dodelitev denarne socialne pomoči. V kolikor pa to želiš, pa slednje seveda lahko storiš. V primeru, da ti bo dodeljena denarna socialna pomoč, boš avtomatsko upravičen tudi do kritja obveznega zdravstvenega zavarovanja in kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.