Seznam vprašanj

Pozdravljena,


Ad futura štipendije ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ter Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura. ZŠtip-1 je zelo splošen, zato je potrebno gledati pravilnik.


KAKO SE IZRAČUNA POVPREČJE OCEN?

Pravilnik v 6. členu določa sledeče:


(1) Ocene, ki se upoštevajo za izračun povprečne ocene, se določijo v javnem razpisu, pri čemer se lahko upoštevajo ocene katerega koli šolskega oziroma študijskega leta, ki jih je vlagatelj pridobil v določenem obdobju na preteklem oziroma trenutnem, bodisi zaključenem ali še ne zaključenem izobraževanju.

(2) Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen vseh predmetov oziroma izpitov, določenih z izobraževalnim programom, ki se upoštevajo po merilu povprečne ocene glede na prejšnji odstavek. Povprečno oceno izračuna sklad na štiri decimalne številke natančno.

Kot lahko vidiš tudi pravilnik odgovor na vprašanje, katere ocene se upoštevajo, prepušča samemu Razpisu, ki mora določiti merila. V primeru da se upoštevajo vse ocene, ki jih razpis določa kot relevantne, se seštejejo skupaj in delijo s celotnim številom ocen. V vsakem primeru boš morala pridobiti potrdilo ocen iz prejšnjega dodiplomskega študija, tako da boš videla, koliko je bilo tvoje povprečje.


ZVIŠEVANJE OCEN

Na prejšnjem študiju ne moreš opravljati izpitov, če si se iz te fakultete izpisala. Izpitov na tisti fakulteti ne moreš opravljati, če nisi pri njih vpisana. Prav tako se lahko vpišeš zgolj izredno (ker si prvostopenjski program že nekje zaključila), vpisana pa bi bila šele od 1. oktobra dalje.


Pomembno je tudi vprašanje, kakšen je sistem zviševanja ocen na posameznih fakultetah. Nekje lahko ocene zvišuješ šele v četrtem letniku, spet drugje ti dovolijo, da zvišuješ v vsakem letniku eno oceno in podobno.


Včasih so se študentje na fakultete vpisovali kot občani. To je pomenilo, da so opravljali izpite, brez da bi bili vpisani na fakulteto, so pa izpite morali plačati. To je danes ponekod še praksa. Morda se lahko s fakulteto dogovoriš, da bi pri njih plačala izpite in jih opravila, čeprav nisi vpisana. To se boš morala pozanimati na sami fakulteti. Sicer pa tvoje situacije zakonodaja ne ureja, prav tako pa je v praksi to izredno redko, da bi šel nekdo zviševati ocene študija, iz katerega se je pred tem izpisal. Tako ti ne morem podati konkretne informacije o zviševanju teh izpitov.


Ocen ne moreš izbrisati iz sistema, saj so v evidenci jasno označene. Prav tako sistem zazna, kam si se v preteklosti vse vpisala. Izbris ocen zato ne bo možna rešitev.


V primeru da imaš za nas še kakšno vprašanje, smo ti na voljo.


Lep pozdrav

Alja

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.