Seznam vprašanj

Pozdravljena,


izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe ureja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1).


Skladno s 26. členom ZPSI-1 se v poklicni tečaj lahko vključi, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje.


Nadalje drugi odstavek 62. člena ZPSI-1 določa, da se v poklicnem tečaju lahko dijak redno izobražuje samo enkrat. To pomeni, da v kolikor še nisi bila vpisana v poklicni tečaj, potem se lahko na poklicnem tečaju izobražuješ redno, kar pomeni, da je poklicni tečaj brezplačen.


Torej, kot si pravilno ugotovila, je prvo opravljanje poklicnega tečaja brezplačno, saj se lahko prvič vpišeš na poklicni tečaj kot redni dijak.


Če imaš še kakšno dodatno vprašanje, ti bomo z veseljem odgovorili.


Lep pozdrav

Matija Dušak

Pozdravljena,


Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature. Poteka kot redno izobraževanje in kot izobraževanje odraslih.


Vpiše se lahko vsak, ki:

a) je zaključil srednjo poklicno ali srednjo strokovno/tehniško šolo z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo.

b) je zaključil poklicno-tehniško šolo s poklicno maturo.

c) je zaključil 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinil šolanje.

d) je zaključil osnovno šolo in je opravil preizkus iz 5 predmetov (slo, ang, mat in 2 izbirna gimnazijska predmeta) na ravni 3. letnika gimnazije.

e) je zaključil program Waldorfske gimnazije.


Splošna matura je sestavljena iz petih predmetov. Lahko se opravlja v dveh delih, ni pa mogoče, da bi se kateri izmed predmetov že priznal kot opravljen. Zato boš v tvojem primeru morala ponovno opravljati izpit iz matematike, čeprav si ga že opravila kot dodaten predmet k poklicni maturi. To so mi potrdili tudi na Državnem izpitnem centru.


Za morebitna nadaljnja vprašanja smo ti na voljo.


Lep pozdrav,

Karin

Pozdravljena,


poklicni tečaj je urejen v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju-1. ZPSI-1 v 26. členu navaja sledeče:


V poklicni tečaj se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje.

V primeru da izpolnjuješ v zakonu naštete pogoje, se lahko vpišeš v poklicni tečaj. Z vpisom boš pridobila status izrednega dijaka.


Štipendija

V Sloveniji se štipendije podeljujejo po Zakonu o štipendiranju-1. Nisi sicer navedla, kakšno štipendijo imaš v mislih, po tem zakonu lahko prejmeš na primer državno, Zoisovo, kadrovsko in nekatere druge štipendije. ZŠtip-1 v 13. členu določa splošne pogoje za pridobitev štipendije in določa tudi starostni pogoj. Štipendijo po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki je v srednje poklicno izobraževanje prvič vpisana preden je dopolnila 22 let. Tako do štipendije po tem zakonu ne moreš biti upravičena.


Študentsko delo

Študentsko delo posredujejo študentski servisi, ki imajo v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje jasno določeno, katerim osebam lahko posredujejo delo. To določa 18. člen, ki pravi, da lahko agencije delo posredujejo dijakom, starejšim od 15 let. Pravilnik ne omenja zgornje starostne omejitve. Tako bi s statusom izrednega dijaka lahko opravljala delo preko študentskega servisa


Ob tem ne smeš biti prijavljena pri zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba.


Glede na to, da bi rada med obiskovanjem šole tudi delala preko študentskega servisa, za tebe ne pride v poštev izobraževanje odraslih. Udeleženci izobraževanja odraslih lahko po 18. členu zgoraj omenjenega Pravilnika delajo zgolj do dopolnjenega 27 leta starosti, razen če meniš, da bi ti tudi to ustrezalo. V slednjem primeru se lahko vpišeš tudi na šolo, kjer ponujajo takšen način izobraževanja. 


Naj te opozorim, da lahko posamezniki, ki se redno zaposlijo, prav tako obiskujejo izobraževanja. V primeru da boš v tem času, ko boš opravljala dodatna izobraževanja (izobraževanje odraslih ali poklicni tečaj), morda dobila priložnost za redno zaposlitev, lahko kljub temu obiskuješ šolo, vendar pa ti potem ne bi več pripadala pravica do dela preko študentskega servisa.


Poleg poklicnega tečaja in izobraževanja odraslih, bi morda imela na voljo tudi vpis na visokošolski študijski program. Nisi točno navedla, kje si do sedaj študirala in ali je bilo to po starem programu ali po novem bolonjskem študijskem programu. če bi želela izkoristiti možnost pridobitve VII. stopnje izobrazbe, bi to lahko storila zgolj po bolonjskem sistemu, saj se stari programi s prihodnjim študijskim letom ne bodo več izvajali. V primeru da bi te zanimala tudi takšna možnost pa nam moraš sporočiti nekaj več podatkov o dosedanji izobrazbi.


To bi bilo z moje strani zaenkrat vse. V primeru dodatnih vprašanj smo ti na voljo.


Lep pozdrav

Alja

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.