Seznam vprašanj

Pozdravljena Nina!


Kot is pravilno navedla tudi že sama, področje višješolskega izobraževanja ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI). Slednji v 41. členu tudi ureja pravice in ugodnosti študentov višjih šol (ta del si kopirala tudi že sama):


41. člen ZVSI (druge pravice in ugodnosti študentov)

(1) Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

(2) Študenti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko bivajo v dijaškem domu.

(3) Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta, ne glede na to, ali je študiral redno ali izredno, razen v primerih, ki jih določa ta zakon. Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Zate je seveda bistven predvsem zadnji člen. Slednji kljub temu, da gre dejansko za zgolj en člen zakona, v praksi določa dve ločeni omejitvi (glej različni barvi besedila). Prva se nanaša na dolžino koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta višje šole. Skladno z navedenim lahko pravice in ugodnosti iz status študenta študentje višjih šol koristijo največ 3 leta. Druga omejitev pa zadeva zgolj možnost rednega vpisa na višjo šolo in ga tako omejuje zgolj na osebe, ki še niso bile več kot tri leta vpisane na visokošolsko izobraževanje (zato si se tudi sama morala vpisati izredno).


Torej če sedaj vse navedeno apliciral na tvoj primer, boš v študijskem letu 2017/2018 vsekakor še upravičena do enoletnega koriščenja vseh pravic in ugodnosti, ki študentu pripadajo na podlagi statusa študenta na višji šoli. Posledično seveda lahko ponavljaš drugi letnik oziroma koristiš absolventski staž. V kolikor bi te predhodni visokošolski študij kakorkoli omejeval pri koriščenju pravic in ugodnosti, slednji ne bi morala koristit že sedaj.


To je zaenkrat vse iz moje strani. Če pa se ti bo pojavilo še kakšno vprašanje, pa se lahko kadarkoli zopet obrneš na nas.


Lep pozdrav

Lenart

Pozdravljen!


Kot si navedel že sam, sta visokošolski sistem (visoka šola in fakulteta) ter višješolski sistem (višja strokovna šola) dva ločena sistema, ki drug na drugega praviloma ne vplivata.


Področje višješolskega študija ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI). Kot sem navedel že zgoraj, visokošolski in višješolski sistem drug na drugega praviloma ne vplivata. Vendar pa ZVSI v svojih določbah vsebuje pomembno omejitev glede možnosti rednega vpisa na višjo šolo:


41. člen ZVSI (druge pravice in ugodnosti študentov)

(1) Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

(2) Študenti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko bivajo v dijaškem domu.

(3) Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta, ne glede na to, ali je študiral redno ali izredno, razen v primerih, ki jih določa ta zakon. Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Skladno z zgoraj citiranim členom, se na redni študij na višji šoli ne more vpisati študent, ki je predhodno že bil 3 leta vpisan na visokošolski študij. Pri izračunu obdobja v katerem je bil študent že vpisan na visokošolski študij, se štejejo vsa leta, ko je študent dejansko imel status študenta. Študijska leta, ko je študent pavziral, se ne štejejo.


Navedel si, da si bil v študijskem letu 2013/2014 vpisan na Ekonomsko fakulteto, v študijskem letu 2014/2015 pa na BF. Glede na navedeno sklepam, da v letošnjem študijskem letu pavziraš. V tem primeru, si do rednega vpisan na višjo strokovno šolo še upravičen. V kolikor pa imaš v letošnjem študijskem letu status študenta, pa do rednega vpisa nisi upravičen in se v tem primeru lahko vpišeš zgolj izredno.


Ne glede na način vpisa na višjo strokovno šolo (redni ali pa izredni), imaš v vsakem primeru zagotovljen 3-letni status na višji strokovni šoli. Na slednje ne vpliva dejstvo, da si predhodno že bil vpisan na visokošolski študijski program. Na podlagi statusa študenta, ki je vpisan na višjo strokovno šolo, ti pripadajo določene pravice iz naslova študenta, ki so navedene v zgoraj citiranem členu.


To je zaenkrat vse iz moje strani. Če pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.


Lep pozdrav,

Lenart

Pozdravljena!


Področje višješolskega izobraževanja ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI), ki v 39. členu določa pravice in dolžnosti študentov višjih šol:


39. člen ZVSI (pravice in dolžnosti študentov)

(1) Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi in študijskim programom. Pri tem:
-        se ob rednem napredovanju izobražujejo in končajo študij pod pogoji, kot so veljali ob vpisu;
-        se lahko vzporedno izobražujejo po več študijskih programih na isti šoli ali na različnih šolah ter študijskih (interdisciplinarnih ali individualnih) programih na visokošolskih zavodih, vendar se lahko redno izobražujejo samo po enem programu;
-        lahko napredujejo in končajo izobraževanje prej kot je predvideno s študijskim programom;
-        lahko, če niso izpolnili vseh obveznosti iz študijskega programa, ponavljajo letnik ali zamenjajo študijski program oziroma se prepišejo na drugo višjo strokovno šolo.

/.../

(5) Če študent želi zamenjati študijski program oziroma se prepisati na drugo šolo, direktor oziroma ravnatelj te šole ugotovi, koliko kreditnih točk si je pridobil v dotedanjem študiju, in določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko študij nadaljeval, in roke, v katerih jih mora izpolniti. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje študijske komisije.

Kot lahko razbereš iz citiranega, ima vsak študent višje šole pravico, da ponavlja letnik, ki ga ni uspešno zaključil ali pa zamenja študijski program oziroma se prepiše. Glede na dejstvo, da letnika nisi ponavljala, se še vedno lahko prepišeš na drug izobraževalni program ter študij opravljaš redno.


Skladno z zgoraj citiranim členom ti predlagam, da stopiš v kontakt s šolo na katero bi se rada vpisala in jih povprašaš ali bi ti morebiti priznali določene že opravljene študijske obveznosti. Tam ti bodo lahko tudi natančneje pojasnili kako opraviš sam prepis.


To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.


Lep pozdrav,

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.