Plačljivost zaključnega dela

V Zavodu Študentska svetovalnica se v zadnjem času srečujemo s številnimi vprašanji glede plačljivosti zaključnega dela na Univerzi v Ljubljani. Ker opažamo, da med študenti trenutna ureditev ni najbolj razumljiva, smo pripravili kratek prispevek o tem.

Naj spomnimo, da je 11. 2. 2017 v veljavo stopil nov Statut UL, ki v 128. členu določa naslednje:

»Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.«

Iz navedenega izhaja, da so študenti, ki pred izgubo statusa ne opravijo vseh študijskih obveznosti (torej ne diplomirajo oz. magistrirajo), dolžni plačati stroške neopravljenih obveznosti po veljavnem ceniku UL. Takšno tolmačenje je povzročilo veliko neodobravanje s strani študentov, saj je posegalo v pravice študentov, ki so bili v preteklem študijskem letu, ko je opisana ureditev stopila v veljavo, vpisani v zadnji letnik ali absolventsko leto in so bili vse do februarja prepričani, da lahko brezplačno zagovarjajo svoje zaključno delo še dve leti po izgubi statusa, kot je veljalo prej.

Da študenti ne bi bili postavljeni v tako težek položaj, je 14. 10. 2017 v veljavo stopila sprememba Statuta UL, ki sedaj v drugem odstavku 202. členu določa:

»Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.«

Zagovora zaključnega dela torej študentu ne bo potrebno plačati, če so skladno s trenutno veljavnim Statutom UL izpolnjeni trije pogoji, in sicer:

  • da so opravljeni vsi izpiti in druge s študijskim programom predvidene obveznost v času pred izgubo statusa,
  • da od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti,
  • da je zaključno delo oddano do 1. 10. 2019.

Za lažje razumevanje opisane ureditve v nadaljevanju na nekaj praktičnih primerih razlagamo, kaj to v praksi pomeni oz. kdo je dolžan plačati stroške zaključnega dela:

  • študent, ki je letos vpisan v absolventski staž in je že pred vpisom v absolventsko leto opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela, lahko slednjega brezplačno zagovarja do 1. 10. 2019;
  • študent, ki je letos vpisan v absolventski staž in je tekom absolventskega leta moral poleg zaključne naloge opraviti še določene študijske obveznosti (ki jih je vse uspešno opravil), lahko brezplačno zagovarja zaključno delo do 1. 10. 2019;
  • študent, ki je letos vpisan v zadnji letnik študija in se prihodnje leto namerava vpisati v absolventski staž, lahko brezplačno zagovarja svojo zaključno nalogo do 1. 10. 2019;
  • študent je bil v prejšnjem študijskem letu vpisan v absolventski staž, letošnje študijsko leto pa nima več statusa študenta. Pred izgubo statusa je opravil vse študijske obveznosti razen zaključne naloge. Takšen študent lahko brezplačno zagovarja svoje zaključno delo do 1. 10. 2019;
  • študent je bil v prejšnjem študijskem letu vpisan v absolventski staž, letošnje študijsko leto pa nima statusa študenta. Do zaključka študija mu manjka nekaj izpitov in zaključna naloga. Takšen študent je v skladu z veljavno ureditev dolžan plačati stroške neopravljenih izpitov in tudi stroške zaključnega dela. 

Če imate še kakšno vprašanje v zvezi plačljivostjo zaključnega dela, se lahko vedno obrnete na nas po telefonu, pridete osebno v Svetovalnico ali nam pišete preko elektronske pošte na info@svetovalnica.com.