Razpis za svetovalca za študij v tujini

Zavod Študentska svetovalnica išče svetovalca za študij v tujini in koordinatorja vsebin za spletno stran m2, ki bi bila pripravljena delo opravljati najmanj naslednji dve leti.

Glavna naloga svetovalca za študij v tujini je pomoč študentom, ki si želijo del študija (oziroma celotno študijsko obdobje) preživeti v tujini. Svetovalec naj bi tudi pomagal pri iskanju možnosti za študij v tujini z nasveti glede izbire države, fakultete, študijske smeri, iskanju namestitve ter možnostih dela in štipendiranja.

Svetovanje poteka na štirih nivojih in sicer osebno, preko telefona in elektronske pošte, študenti pa lahko svoja vprašanja posredujejo tudi preko foruma svetovalnice. Svetovalec za študij v tujini se med drugim ukvarja tudi z zbiranjem aktualnih podatkov o možnostih študija v tujini, štipendij, namestitev in podobno, ureja forum in skrbi za ažurnost informacij.

Obenem svetovalce ureja vsebine, ki zadevajo spletno stran m2.

Za mesto svetovalca za študij v tujini se lahko prijavi:

- kdor ima status študenta in ga bo (predvideno) imel tudi v študijskem letu 2017/2018,
- kdor ima izkušnje s študijem v tujini,
- kdor je pripravljen pomagati študentom in ostalim mladim,
- kdor je pripravljen opravljati naloge in se izobraževati na širšem področju študentskega svetovanja,
- kdor ima splošno znanje dela z računalniki in pisarniškimi programi.


Zaželene lastnosti svetovalca za študij v tujini:

- zainteresiranost za sodelovanje pri prijavah na javne razpise,

- pripravljenost za delo pri raznih projektih,

- samoiniciativnost in vestnost pri delu,

- znanje vsaj enega tujega jezika,

- predhodno delo oziroma izkušnje v nevladnih organizacijah/zavodih.

Izbrani kandidat mora pred imenovanjem v svetovalca za študij v tujini opraviti 1-mesečno poskusno prostovoljsko delo, v času katerega se kandidata izobrazi in pripravi na delo. Prostovoljsko delo je denarno nagrajeno.

Prijava na razpis mora vsebovati:

osebne podatke (ime, priimek, stalni in začasni naslov, EMŠO, elektronski naslov in telefonsko številko, fakulteta, študijska smer in letnik),
 kratek curriculum vitae, ki mora vsebovati: opis preteklih delovnih izkušenj, podatke o študijskih uspehih v preteklih letih, podatke o študijskih in izven študijskih dejavnostih in krajše motivacijsko pismo.
 Prijavnico pošljite na: suzana@svetovalnica.com; aleksandar.spremo@svetovalnica.com z zadevo: »Prijava za svetovalca v Zavodu Študentska svetovalnica«.

Rok za prijavo je 23. 10. 2017.