Prvi poziv Zavoda Študentska svetovalnica za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE

Študentska hiša SRCE razpisuje 10 prostih mest za bivanje študentkam in študentom v socialni stiski.

Prvi poziv Zavoda Študentska svetovalnica za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE

Študentska hiša SRCE se nahaja na Kersnikovi 4 v Ljubljani in je namenjena tistim študentkam ali študentom, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v socialni stiski.

Študenti in študentke so nastanjeni v prenovljenih, svetlih in prostornih dvoposteljnih sobah, opremljenih z dvema posteljama, pisalnima mizama in omarama. Delijo si kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico.

Obdobje bivanja, ki ga bodo izbrani študenti in študentke lahko preživeli v Študentski hiši SRCE bo trajalo en študijski semester (prvi študijski semester v študijskem letu 2021/2022), plačali pa bodo le stroške bivanja v višini 50€/mesec. Plačila najemnine bodo oproščeni.

Predmet poziva je dodelitev subvencij za bivanje v Študentski hiši SRCE za študente v stiski, za obdobje enega študijskega semestra. V Študentski hiši SRCE je na voljo 10 prostih mest:

  • 8 mest v štirih dvoposteljnih sobah ter,
  • 2 mesti v dveh enoposteljnih sobah. 

Študentje si kuhinjo, kopalnico, WC in dnevno sobo delijo. Študentska hiša SRCE žal nima dostopa za invalide. 

Prijava

Poziv za prijavo je objavljen TUKAJ in bo odprt do zapolnitve prostih mest.

Na razpis se lahko prijavijo tiste prosilci/ke, ki izpolnjujejo splošne pogoje, in sicer ki:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Subvencionirano bivanje se lahko odbori tudi študentu oz. študentki ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še naslednji pogoj:

  • ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče že vsaj eno leto;
  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest mesecev. 

Poleg splošnih pogojev pa mora prosilec izponjevati tudi ostale pogoje, ki so navedeni v razpisu

Postopek prijave

Prosilec/ka se na razpis za namestitev v Študentski hiši SRCE prijavi z oddajo izpolnjene vloge in zahtevane dokumentacije. Nato vlogo pregleda naša komisija, ter v primeru nepopolnosti le-te prosilca/ko pozove na dopolnitev. Ko je vloga popolna, jo komisija oceni.

Prosilce in prosilke, ki so do subvencioniranega bivanja upravičeni, Zavod Študentska svetovalnica pozove na uvodni pogovor, kjer upravičenec/ka podpiše Nastanitveno pogodbo za bivanje v Študentski hiši SRCE, se seznani s pravilnikom in hišnim redom, ter se dogovori vse potrebno o vselitvi in samem bivanju.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o pozivu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo na poziv.

Vse informacije v zvezi s prijavo ter postopkom lahko dobite po elektronski pošti na naslovu klemen@svetovalnica.com ali po telefonu na tel. št. 031 651 767.

- poziv-hiša-srce-8.2021-.pdf
vloga---hiša-srce-20212022.pdf