Študijske izmenjave

Erasmus +

Erasmus + je program vseživljenjskega učenja, ki se je začel izvajati 1. Januarja 2014 in s tem nadomestil številne druge programe, ki so se izvajali prej (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Mladi v akciji…). Program se bo izvajal do leta 2020 na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Učna mobilnost posameznikov zajema, podobno kot prejšnji program Erasmus, mednarodno izmenjavo, ki lahko traja od 3-12 mesecev ter usposabljanje (prakso), ki lahko traja od 2-12 mesecev. Namenjena je študentom ne glede na starost. Za izmenjavo mora imeti fakulteta podpisan bilateralni sporazum s fakulteto v drugi državi. Razlika od prejšnjega programa pa je, da se lahko na vsaki stopnji izobraževanja študent večkrat udeleži izmenjave ali prakse vendar pa na eni stopnji skupno trajanje ne sme presegati 12 mesecev. Za ta program je potrebno spremljati razpise na matični univerzi ter pregledati, s katerimi organizacijami ima podpisan bilateralni sporazum. Lahko pa najdete tudi sami fakulteto na katero bi šli in se v dogovoru s svojo fakulteto zmenite za vzpostavitev bilateralnega sporazuma.

Vsako leto posamezne univerze objavijo razpis na katerega se morate prijaviti vsi, ki želite v naslednjem akademskem letu iti na izmenjavo ali pa prakso. Ta rok je po navadi nekje marca. Na izmenjavo pa greste lahko pisati tudi diplomsko ali pa magistrsko nalogo. Pri prijavi navedete univerzo na katero bi radi šli in če je število študentov, ki bi radi šli tja, večje od razpisnih mest, fakulteta naredi selekcijo na podlagi povprečnih ocen, znanje angleščine ali drugega tujega jezika, motivacijskega pisma ali pa razgovora. Kriterije določi fakulteta sama. Ko ste uspešno izbrani morate zaprositi za štipendijo, ki pa je že vnaprej določena glede na državo v katero se odpravljate. Potrebno dokumentacijo vam bo posredovala univerza. Praviloma pa vam pripada tudi štipendija iz javnega sklada na katero se morate posebej prijaviti. Podpisati morate še pogodbo o štipendiranju in po tem dobite 80% celotne štipendije, preostalih 20% pa dobite po zaključku izmenjave in po oddanem poročilu o izmenjavi. Za več informacij pa se seveda obrnite na koordinatorja znotraj fakultete ali pa univerze.

Za študente, ki se odpravljate na študijsko izmenjavo ali prakso v tujino in bi za obdobje v tujini želeli oddati svojo sobo, je brezplačno na voljo uporaba platforme HousingAnywhere.com. Preko spletne strani lahko oddate svojo sobo tujemu ali lokalnemu študentu, sami pa zaslužite nekaj denarja za poravnavo najemnine in še najboljše – ko se vrnete domov, vas bo čakala ista soba v stanovanju ali študentskem domu. Poleg tega pa lahko preko te platforme poiščete svojo namestitev za čas študijske izmenjave ali prakse v tujini. Več info na www.housinganywhere.com in http://filternet.si/dd/clanki/odhajas-na-izmenjavo-in-imas-prosto-sobo/

Več informacij na Europa in European Commission.

CEEPUS

CEEPUS ali »Central European Exchange Program for University Studies« je program študijskih izmenjav med nekaterimi srednje-vzhodnimi državami EU in vzhodnimi evropskimi državami. To so Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Izmenjava Ceepus deluje na osnovi mrež, ki so ustanovljene s strani posameznih univerz ali njihovih fakultet in oddelkov. Te mreže morajo biti sestavljene iz vsaj treh partnerskih univerz iz vsaj dveh držav. Študentje lahko kandidirate za štipendijo le znotraj mreže v katero je vaša institucija vključena. Štipendijo dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev, zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev štipendije. Potni stroški pa niso pokriti. Prizna se tudi študijsko obdobje, ki ga študent prebije na partnerski in domači inštituciji. Če pa vaša institucija ni v nobeni mreži, lahko še vedno sodelujete kot »free-mover«, se prosto gibljete znotraj posameznih mrež.

Več informacij najdete na Cmepius in Ceepus.

MAUI

MAUI ali »Mid-America Universities International« je program ki omogoča evropskim univerzam študijsko izmenjavo z ameriškimi univerzami. V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL. Študent, ki se udeleži študijske izmenjave je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam. Ob prijavi študent navede 3 univerze, priložiti pa mora tudi izpis ocen na zadnji stopnji študija in motivacijsko pismo v angleščini. Prijave so do februarja (točen datum razpiše Univerza v Ljubljani vsako leto). Prijavijo se sicer lahko študentje vseh stopenj, vendar imajo prednost študentje prve stopnje. Izbor univerze mora potrditi tudi univerza gostiteljica, ki pa ima lahko tudi svoje zahteve. Opraviti morate TOEFL test . Več o pogojih si lahko pogledate na spletni strani Univerze v Ljubljani kjer objavijo razpis ali pa spletno stran MAUI.

AEN

AEN ali »Australian European Network« je program ki omogoča izmenjave med evropskimi in avstralskimi univerzami. V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL. Študent, ki se udeleži študijske izmenjave je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam. Prijave potekajo preko mednarodne pisarne univerze v Ljubljani. Izberete si eno univerzo v Avstraliji na katero želite iti, prijavite pa se do februarja (točen datum razpiše Univerza v Ljubljani vsako leto) za začetek v juliju ali pa februarju. Če ste izbrani boste izvedeli po vsej verjetnosti najkasneje do konca aprila. Opraviti morate TOEFL test. Več informacij lahko najdete na spletni strni AEN in Univerze v Ljubljani kjer objavijo razpis.

Druge izmenjave

ASEF ali »American Slovenian education fundation« je fundacija, ki si zadaja boljše sodelovanje med ameriškim in slovenskim izobraževanjem. Ponujajo različne štipendije in programe ter tudi izmenjave študentov. ASEF je namenjen predvsem nadarjenim študentom. Več na ASEF .

Več izmenjav pa lahko omogočajo tudi same fakultete, ki imajo podpisane različne bilateralne sporazume, zato se je najbolje obrniti direktno na njih. Tudi univerze imajo sklenjene različne sporazume kot na primer z ameriškimi univerzami. Univerza v Ljubljani ima podpisan sporazum tudi s kanadsko univerzo, vendar pa je potrebno plačati šolnino, vendar so možne štipendije. Več informacij na Wilfrid Lauriel.