KAJ SE DOGAJA Z DODATKOM ZA ŠTUDENTE?

V Zavodu Študentska svetovalnica vsakodnevno prejmemo več vprašanj vezanih na izplačilo solidarnostnega dodatka v vrednosti 150€.

KAJ SE DOGAJA Z DODATKOM ZA ŠTUDENTE?


V Zavodu Študentska svetovalnica vsakodnevno prejmemo več vprašanj vezanih na izplačilo solidarnostnega dodatka v vrednosti 150€. Zakonsko predviden datum izplačila – 30.4. 2020 se namreč neizbežno približuje. 

NOVO - 17.4.2020  - Za izplačilo solidarnostnega dodatka za študente bo vendarle potrebno oddati vlogo. Dostopna naj bi bila na spletni strani e-uprave.

Da spomnimo. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) oz. tako imenovani prvi protikorona mega zakon, ki je v veljavo stopil 11.4.2020, v 58. členu določa, da se vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 30. aprila 2020 izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150€.

58. člen ZIUZEOP (enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb)

(1) S tem členom se za izboljšanje socialnega položaja drugih ranljivih skupin oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnostim epidemije, ureja izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka.

(2) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka po tem členu so tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za mesec april 2020 in niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s prejšnjim členom.

(3) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se izplača skupaj z denarno socialno pomočjo oziroma varstvenim dodatkom za mesec april 2020 v višini 150 eurov.

(4) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov se izplača vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 30. aprila 2020.
/…/

Iz slednjega je tako razvidno, da dodatek pripada vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Izplačan pa mora biti do 30.4.2020. 

REDNI ALI »REDNI« ŠTUDENT 

Že na tem mestu, pa se zna zatakniti pri sami definiciji rednega študenta. Kdo je redni študent? Je to študent, ki je vpisan v enega izmed rednih študijskih programov, ali študent, ki se »redno šola«, torej redno izpolnjuje študijske obveznosti ali pa obstajajo vsaj opravičljivi razlogi, zaradi katerih obveznosti ni izpolnil. Zakon o visokošolskem izobraževanju (ZVis) namreč ne uporablja pojma "redni študent«.  

Kaj naj bi pomenil pojem »redni študent«, tako še vedno ni jasno.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30.3.2020 javnost obvestilo, da bodo v parlamentarno proceduro vložili predlog amandmaja, s katerim bodo do kriznega dodatka upravičeni vsi študenti, ki niso v delovnem razmerju in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Do potrditve takšnega amandmaja seveda ni prišlo. Zakonsko besedilo je tako ostalo nespremenjeno.

Po besedah ministrstva študenti, ki študirajo po izrednih študijskh programih do dodatka zaenkrat niso upravičeni. Sanacija tega je predvidena z drugim paket ukrepov. 

Na nas se še vedno obračajo številni izredni študentje, ki morajo zaradi narave »izrednega« študijskega programa plačevati šolnino, ki se meri v tisočakih na posamezni letnik. Res je, da je nekoč izredni študij bil namenjen tistim, ki so študirali ob delu ali pa niso dosegali pogojev za vpis na redni, brezplačni program. Danes na žalost nekateri magistrski študijski programi niti ne razpisujejo rednih vpisnih mest. Študenti tako nimajo izbire in so, v kolikor jih določena smer zanima, primorani, če le nekako zmorejo, študirati izredno in zato plačljivo. Ali gre tu za elitizem in znanje »le za bogate« je že drugo vprašanje. 

Veliko študentov je zato primoranih ob študiju opravljati tudi delo preko študentskega servisa in s tem pokrivati stroške šolnin, bivanja in astronomskih najemnin, saj stanovanj in mest v študentskih domovih množično primanjkuje. 

Študentu, ki se mu v najslabšem možnem primeru obeta popoln izpad dohodkov, plačilo šolnine in plačilo najemnine za študentsko sobo/stanovanje, tako enkratna pomoč v višini 150€ ne bo kaj prida pomagala. A bolje kot nič. Kruh bo lažje kupiti.

Po drugi strani pa bo ta isti dodatek v višini 150€ prejel tudi študent, ki morda ni izgubil možnosti študentskega dela ali v skrajnem primeru študentskega dela do sedaj niti ni opravljal, nima stroškov bivanja in ima dobro finančno zaledje.

Ravnotežje je res težko najti. A tako pavšalno, odrezavo in brez tehtnega razmisleka, kot se je zgodilo v primeru nedavno sprejetega ZIUZEOP, tudi ne gre. 

REDNI in »REDNI« ŠTUDENTI V TUJINI s stalnim prebivališčem v REPUBLIKI SLOVENIJI

Na nas se obračajo tudi študenti, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pa študirajo v tujini. Nekateri študirajo redno – brez šolnine, spet drugi »redno«, tako redno, da redno opravijo vse svoje obveznosti, a šolnino plačujejo. Sprašujejo se, če so tudi oni upravičeni do solidarnostnega dodatka. A ker ne vemo točno niti kaj bo s študenti v Sloveniji, kako naj vemo kaj bo z našimi študenti, ki študirajo v tujini. Redno ali »redno« ali kakor koli že.

Glede na trenutno zakonsko besedilo ni videti ovire, zaradi katere tuji redni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ne bi bili upravičeni do dodatka. 

KAKO DO PODATKOV ZA NAKAZILO

Številni se na nas obračajo tudi z vprašanjem, ali morajo za prejem dodatka izpolniti kakršno koli vlogo. Zanima jih tudi, kako bo država dostopala do podatkov o rednih študentih in o njihovem transakcijskem računu, potrebnem za nakazilo sredstev. 

Kot nam je zaenkrat znano, študentom ne bo potrebno posredovati nikakršne vloge. Kot še mnogo stvari pa še vedno ostaja ne znano, kako bodo dostopali do podatkov o rednih ali »rednih« študentih in njihovih transakcijskih računih oz. kdo jim bo te podatke posredoval.

Zdi se nam, da že nekaj časa tavamo v megli in iščemo odgovore na naša vprašanja. Obljubljajo nam drugi paket ukrepov s katerim naj bi sanirali težave, ki se pojavljajo pri uresničevanju ukrepov, ki jih je prinesel ZIUZEOP.

Zatorej potrpežljivo čakamo kaj nam prinese jutrišnji dan. Ali pa…

NOVO - 17.4.2020 - Za izplačilo solidarnostnega dodatka za študente bo vendarle potrebno oddati vlogo. Dostopna naj bi bila na spletni strani e-uprave. Kot navajajo na straneh e-uprave bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ),  preverilo status študenta/-ke in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Za Zavod študentska svetovalnica, Gala Andrić Rebolj