NISEM BIL/A SPREJET/A NA FAKS! – KAJ SEDAJ?

Tisti, ki v prvem prijavnem roku na izbrano fakulteto niste bili sprejeti ne skrbite!

NISEM BIL/A SPREJET/A NA FAKS! – KAJ SEDAJ?

Čeprav stopamo šele v drugo polovico poletja in je večina bodočih študentov z mislimi na morju, pa se jih te dni veliko tudi sprašuje, kje bodo nadaljevali svoje izobraževanje, ko se s 1. oktobrom začne novo študijsko leto. Do 25. julija 2019 so bodoči študentje po pošti dobili težko pričakovane pisne sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka. S tem so vsi, ki so se na visokošolski študij vpisali v prvem prijavnem roku, izvedeli ali so bili sprejeti na enega izmed treh željenih študijskih programov. Mnogi, ki so bili sprejeti na izbrano fakulteto, tako lahko brezskrbno uživajo v preostanku poletja. Tisti, ki v prvem prijavnem roku na izbrano fakulteto niste bili sprejeti, niste zadovoljni s svojo izbiro fakultete oziroma prijave v prvem roku niste oddali, pa ne skrbite, saj lahko prijavo za vpis na visokošolsko izobraževanje oddate v drugem prijavnem roku in si tako zagotovite svoje mesto na visokošolskem izobraževanju. 

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Drugi prijavni rok je hkrati tudi zadnji prijavni rok za vpis na visokošolsko izobraževanje, vse odkar je bil tretji prijavni rok ukinjen (obstaja sicer še rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vendar ne gre za t.i. »redni« prijavni rok). Vse bodoče študente, ki bi se radi vpisali na študij v študijskem letu 2019/2020, zato pozivamo, da drugega prijavnega roka nikar ne zamudijo. Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2019. 

Razpis za vpis v študijsko leto 2019/2020 določa naslednje: » V drugem prijavnem roku se na še prota vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega programa izpisali do vključno 16.8.2019.«

Kot izhaja iz Razpisa tako lahko prijavnico za vpis v drugem prijavnem roku oddajo vsi, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku
  • so se prijavili v prvem prijavnem roku, vendar se niso uvrstili v noben študijski program
  • so se prijavili v prvem prijavnem roku, so bili sprejeti v študijski program, vendar se vanj niso vpisali oziroma so se izpisali do vključno 16. 8. 2019

Več o tem kako oddati prijavo preko informacijska sistema eVŠ si lahko prebereta na naslednji povezavi. Dobro pa je vedeti, da bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, natančneje v Razpisu za vpis, šele 21. avgusta znano kateri študijski programi imajo še prosta vpisna mesta, na katera se kandidati lahko prijavijo v drugem prijavnem roku. Vsi kandidati, ki boste oddali prijavo v drugem prijavnem roku, boste tako do 24. septembra 2019 izvedeli ali ste bili na izbran študijski program sprejeti. 

Ker v drugem prijavnem roku nekatere fakultete ne razpisujejo več prostih vpisnih mest, se lahko zgodi, da se kandidat ne bo moral vpisati na izbran študijski program in se bo na nanj lahko vpisal šele v študijskem letu 2020/2021. 

V takem primeru lahko izkoristite eno leto premora za vpis na druga izobraževanja, ki vam prinesejo nova znanja in izkušnje, hkrati pa ste vseeno upravičeni do nekaterih pravic (npr. delo preko študentske napotnice, zdravstveno zavarovanje itd.). Možnost, ki jih ima oseba v takem primeru so sledeče: vpiše se lahko na višješolsko izobraževanje, na izobraževanje odraslih ali na poklicni tečaj, poleg tega pa lahko oseba prosto leto izkoristi tudi za zviševanje mature. 

1. VPIS NA VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Pomembno je poudariti, da sta visokošolsko izobraževanje in višje strokovno izobraževanje ločena sistema izobraževanja. Kandidat, ki bi se tako želel vpisati na višje strokovno izobraževanje, ki traja dve leti, bi se lahko po zaključku tega izobraževanja vseeno redno vpisal na visokošolsko izobraževanje, saj gre za ločena sistema izobraževanja in vpis na eno izobraževanje ne vpliva na možnost vpisa na drugega. Z vpisom kandidat pridobi status študenta in s tem vse pravice, ki so na status študenta vezane, edina izjema je pri subvencioniranem bivanju, saj lahko študentje vpisani na višjo šolo bivajo le v dijaških domovih. Vpis na višješolsko izobraževanje se izvede preko Višješolske prijavne službe, drugi prijavni rok pa bo potekal od 26. do 30. avgusta 2019. 

2. VPIS NA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Z vpisom na program izobraževanja odraslih pridobi kandidat status udeleženca izobraževanja odraslih in s tem nekatere pravice, kot so zdravstveno zavarovanje in možnost opravljanja dela preko študentske napotnice do dopolnjenega 26. leta. Več o izobraževanju odraslih si lahko preberete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije, kjer si lahko pogledate katere izobraževalni programi so na voljo v Sloveniji in do kdaj se je potrebno prijaviti na posamezno izobraževanje za odrasle. 

3. POKLICNI TEČAJ 

Z vpisom na poklicni tečaj kandidat pridobi status izrednega dijaka in pravice, ki dijakom pripadajo. V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo, dijak pa se lahko redno izobražuje v poklicnem tečaju le enkrat. Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

4. ZVIŠEVANJE MATURE

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Torej kot lahko vidite, je ogromno možnosti za nadaljevanje šolanja po zaključku srednje šole, zato vsi tisti, ki z rezultatom prvega vpisnega roka niste zadovoljni oziroma prijave sploh niste oddali, ne skrbite, saj imate do konca avgusta čas, da razmislite, kje želite nadaljevati svoje izobraževanje. Pri tem pa naj še enkrat poudarimo, da ne zamudite zgoraj omenjenih prijavnih rokov! 

V kolikor se vam je ob branju prispevka pojavilo še kakšno vprašanje, se lahko na nas obrnete preko elektronske pošte (info@svetovalnica.com), telefona (01 438 0253) ali pa se oglasite osebno v naših prostorih na Kersnikovi ulici 4 v Ljubljani.

Pripravila: Anja Lovka, pravna svetovalka Zavoda Študentska svetovalnica