Razpis za pravno svetovanje na Zavodu študentska svetovalnica

Zavod Študentska svetovalnica išče dve/a (2) pravni/a svetovalki/ca. Išče se kandidat/ka, ki bi bil pripravljen/a delo opravljati najmanj naslednji dve leti. Si želiš postati del naše ekipe? Prijavi se!

Razpis za pravno svetovanje na Zavodu študentska svetovalnica

Predmet razpisa 

Zavod Študentska svetovalnica išče dve/a (2) pravni/a svetovalki/ca. Išče se kandidat/ka, ki bi bil pripravljen/a delo opravljati najmanj naslednji dve leti. 

Predstavitev dejavnosti Zavoda Študentska svetovalnica 

Zavod Študentska svetovalnica je zavod Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja s svetovanjem, informiranjem in nudenjem različnih oblik pomoči študentom Univerze v Ljubljani na področju študijske, bivanjske, štipendijske, delovne, socialne in zdravstvene problematike ter skrbi za informiranje študentov o pravnih sredstvih in pravicah študentov. 

Pravno svetovanje

Pravni del Študentske svetovalnice se ukvarja s pravnimi vidiki problematike študentskega življenja, kot so študijska problematika (vpis, prepis, vzporedni študij, študij diplomantov, ponovni vpis, izjemni vpis…), štipendije, dohodnina, zaposlitev in delo prek študentskega servisa, drugi dohodki študentov, bivanjska problematika (najemna razmerja, študentski domovi) in ostala pravna vprašanja, ki se tičejo študentov in njihovega življenja v času študija. 

Svetovanje poteka na štirih nivojih in sicer osebno, preko telefona in elektronske pošte, študenti pa lahko svoja vprašanja posredujejo tudi preko foruma svetovalnice. 

Na mesto pravnega svetovalca se lahko prijavi: 

1. kdor je vpisan v tretji ali četrti letnik pravne fakultete,
2. kdor je pripravljen pomagati drugim študentom,
3. kdor je pripravljen opravljati naloge in se izobraževati na širšem področju študentskega svetovanja in pravnih razmerij, povezanih s študijem,
4. kdor ima splošno znanje dela z računalniki in pisarniškimi programi.

Zaželene lastnosti pravnega svetovalca

- pripravljenost za delo pri raznih projektih;
- samoiniciativnost pri delu.

Izbrana kandidata bosta pred začetkom opravljanja dela opravila dvomesečno poskusno delo (uvajanje) s pričetkom 1. 10. 2022.

Popolna prijava na razpis mora vsebovati: 

1. Osebne podatke (ime, priimek, stalni oz. začasni naslov, elektronski naslov in telefonska številka),
2. Skenirano potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
3. Kratek življenjepis (ena do dve A4 strani), ki mora vsebovati:
a. opis preteklih delovnih izkušenj,
b. podatke o študijskih uspehih v preteklih študijskih letih,
c. podatke o študijskih in obštudijskih dejavnostih,
d. motivacijsko pismo (zakaj vas delo pri nas zanima, kaj nam lahko ponudite kot bodoči svetovalec/ka, pričakovanja v zvezi z delom v Študentski svetovalnici).
4. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Izbirni postopek 

Prijavo z vsemi prilogami pošljite v elektronski obliki na klemen@svetovalnica.com  z zadevo: »Prijava za svetovalca/svetovalko na Zavodu Študentska svetovalnica«. 

Rok za oddajo prijave je 15. 9. 2022. 

Kandidati bodo o poteku postopka obveščeni po elektronski pošti. 

Nepopolne ali nepravočasno prejete prijave v postopku ne bodo upoštevane. 

Na razgovor bodo povabljeni izbrani kandidati. Na podlagi opravljenih razgovorov bosta izbrana dva (2) kandidata/tki. Neizbrani kandidati/ke bodo o neizbiri obveščeni po elektronski pošti v roku osmih (8) dni po zaključenem postopku izbire. 

Ljubljana, 10. avgust 2022

Klemen Peran, direktor Zavoda Študentska svetovalnica