Rojstvo otroka in posledice domneve obstoja zunajzakonske skupnosti

Ali veš, da ob rojstvu otroka nastane domneva obstoja zunajzakonske skupnosti? Pa veš, kakšne posledice to dejstvo prinaša?

Rojstvo otroka in posledice domneve obstoja zunajzakonske skupnosti

Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost ne glede na čas trajanja, če se jim rodi skupni otrok. Zunajzakonska skupnost je v številnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, kar se odraža tudi skozi preživninsko dolžnost partnerja. 

Družinski zakonik v 183. členu določa, da so starši dolžni preživljati otroka do dopolnjenega 26. leta starosti, če se redno šola in ni zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Ob rojstvu otroka pa, zaradi vzpostavitve domneve zunajzakonske skupnosti, preživninska dolžnost preide na zunajzakonskega partnerja, kar pomeni, da preživninska dolžnost staršev preneha (razen, če te partner ne more preživljati). 

183. člen Družinskega zakonika
/…/
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo otroka, ki je sklenil zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti, starši preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.
/…/

Ta domneva obstoja zunajzakonske skupnosti vpliva tudi na druga področja, med njimi je pomembno predvsem zdravstveno zavarovanje, saj si lahko preko partnerja zdravstveno zavarovan zgolj obvezno, kar pa ne pomeni kritja zdravstvenih storitev v celoti, kot to velja v primeru, ko si zavarovan preko svojih staršev. Tako je v primeru, ko si zavarovan preko partnerja, nujno potrebna sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in to kljub temu da se še redno šolaš in še nimaš dopolnjenih 26 let.

Domneva obstoja zunajzakonske skupnosti pomembno vpliva tudi na izračun materialnega cenzusa, ki se uporablja v zvezi z upravičenostjo do socialnih prejemkov (otroški dodatek, državna štipendija, denarna socilana pomoč...). Pred vzpostavitvijo domneve (pred rojstvom otroka) se pri izračunu materialnega cenzusa upoštevajo tvoji starši in drugi družinski člani, npr. bratje, sestre, ki so jih starši dolžni preživljati, po vzpostavitvi domneve (po rojstvu otroka) pa se v izračun materialnega cenzusa štejejo zgolj prihodki in premoženje novonastale družine – se pravi zgolj partnerja in otrok. 

V kolikor si želiš dobiti še več informacij vezanih na starševstvo v času študija in prejemke, do katerih si upravičen/a, te vabimo, da se udeležiš našega sproščenega predavanja o študentskih družinah, ki bo v sredo, 12. februarja ob 17.00 uri, v modri čitalnici Študentskega kampusa (Pivovarniška ulica 6, Ljubljana). 

Predavanje je brezplačno. Zaradi lažje organizacije pa te prosimo, da svojo udeležbo najaviš na mail info@svetovalnica.com