ŠTUDENTOM 150€ SOLIDARNOSTNEGA DODATKA

Kaj interventni mega zakon prinaša študentom? Kako bomo reševali #koronakrizo?

ŠTUDENTOM 150€ SOLIDARNOSTNEGA DODATKA

Vlada je včeraj predstavila predlog t.i. mega zakona - Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki v vsebini zajema tudi ukrepe, ki se nanašajo na položaj študentov.


1. TRAJANJE ŠOLSKEGA/ ŠTUDIJSKEGA LETA IN ROKI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC

Trajanje šolskega in študijskega leta ter zaključevanje izobraževanja in vsi roki za uveljavljanje pravic ter izvrševanje dolžnosti vseh subjektov na področju osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja se s sklepom ministra lahko spremenijo oziroma določijo drugače.


2. PODALJŠANJE STATUSA

Študenti višjih strokovnih šol in visokošolskih študijskih programov, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, imajo pravico do podaljšanja statusa študenta za največ eno leto. 


3.PRIZNANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

4. SOLIDARNOSTNI DODATEK

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 30. aprila 2020.

Do dodatka pa ne bodo upravičeni dijaki, izredni študenti in redni študenti, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

Ukrepi iz tega predloga zakona, bodo v primeru potrditve veljali od 1. aprila do 31. maja z možnostjo podaljšanja do 30. junija. Nekateri ukrepi bodo veljali retroaktivno, kar pomeni za nazaj, in sicer od 13. marca dalje.

Mega zakon pa predvideva tudi pomoč samozaposlenim.

Za Zavod Študentska svetovalnica pripravila Gala Andrić Rebolj