UGOVOR NA INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE

Si v letu 2022 delal/-a ali prejel/-a kak drug obdavčljiv dohodek in si na začetku meseca po pošti prejel/-a informativni izračun dohodnine?

UGOVOR NA INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE

Če je odgovor na zgornje vprašanje, da, potem predlagam, da si prebereš ta članek, saj bo v njem razloženo kako lahko zmanjšaš svojo davčno obveznost, katere olajšave in ugodnosti so ti na voljo ter kako pravilno izpolniti obrazec za informativni izračun dohodnine.

 

Prejel / prejela sem informativni izračun dohodnine – kaj sedaj?

Informativni izračun dohodnine (v nadaljevanju tudi: IID) je izračun tvoje dohodninske obveznosti, ki ga na podlagi podatkov, vsako leto pripravi FURS. V njem je zabeležen skupen znesek vseh obdavčljivih dohodkov, od katerih pa so odšteti prispevki, stroški in olajšave. Na podlagi tega se izračuna tvoja dohodninska obveznost. 

 

Tvoja prva dolžnost ob prejemu IID je, da preveriš, če so vsi navedeni podatki pravilni. 

  • V primeru, da podatki niso pravilni, si dolžan / dolžna napako javiti na FURS. Torej, če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu dohodnine nepravilni ali nepopolni, v roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna, vloži ugovor. FURS bo na podlagi ugovora ponovno izračunal tvojo dohodninsko obveznost in izdal novo, dokončno odločbo. 
  • V primeru, da so podatki pravilni, pa bo ta informativni izračun po poteku roka za pritožbo, postal pravnomočna odločba. Slednje pomeni, da boš po poteku roka dolžan / dolžna plačati izračunan znesek oziroma v primeru, da tvoja dohodninska obveznost znaša 0€ ali ti je država dolžna vrniti preveč plačano dohodnino (akontacijo), pa bo ta informativni izračun dohodnine podlaga za vračilo.

 

Ugovor na informativni izračun dohodnine – kdo, kdaj, kaj in kako?

Ugovor na informativni izračun dohodnine je dolžan vložiti vsak dohodninski zavezanec, pri katerem je FURS napačno izračunal dohodninsko obveznost ali z izračunano obveznostjo ni zadovoljen. Pri tem velja opozorilo, da so ugovor dolžni podati tudi tisti, pri katerih se je FURS zmotil v njihovo korist (npr. upošteval je manj prihodkov, kot ste jih v preteklem davčnem letu dejansko zaslužili). V nasprotnem primeru boste v prekršku, ki se kaznuje z denarno globo. 

 Pravočasno vložen ugovor je v skladu z Zakonom o dohodnini, tisti, ki je bil priporočeno na pošti oddan v 15. dneh po vročitvi informativnega izračuna dohodnine. Pošiljka šteje za vročeno 15. dni po odpremi, ki je napisana na ovojnici. 

Za ugovor je predpisana posebna oblika – obrazec, ki je skupaj z navodili in podrobnejšimi pojasnili objavljen na spletni strani FURSa.  

V ugovoru lahko dohodninski zavezanec uveljavlja:

  1. spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih; 
  2. spremembe o dohodkih iz tujine;
  3. spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih;
  4. uveljavljanje davčnih olajšav;
  5. napačno izračunano dohodnino in drugo.

Kot že rečeno, se ugovor »napiše« s pomočjo obrazca, ki je objavljen na spletni strani FURSa. Kako boste obrazec izpolnili je seveda odvisno od razloga, zaradi katerega ugovor vlagate. V nadaljevanju lahko preberete, kako v ugovoru spremeniti in dopolniti podatke o dohodkih in kako spremeniti uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov.

Sprememba in dopolnitev podatkov o dohodku 

V to skupino uvrščamo vse spremembe v zvezi z dohodkom: ali je FURS izračunal preveč dohodkov, ali premalo, ni uveljavljal olajšave v zvezi s študentskim delom, sprememba glede stroškov.

Popravljen izračun v ugovoru navedemo tako, da v ustrezno rubriko napišemo pravilno številko. Enako velja tudi za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se odvajajo od študentskega dela. 

Če februarja niste oddali napovedi za odmero dohodnine v kateri bi poleg normiranih stroškov uveljavljali tudi dejanske stroške, lahko to storite sedaj. Na ta način boste znižali svojo dohodninsko obveznost in plačali manj dohodnine. V obrazcu za izračun dohodnine normiranim stroškom (10% od bruto zaslužka, ki vam ga je FURS priznal) prištejte še dejanske stroške (študentom pripada samo uveljavljanje stroškov prevoza / nočitev) in vsoto pišite v obrazec. 

Zraven ugovora morate kot dokaz stroškov predložiti še potrdilo o vaši prisotnosti na delovnem mestu po posameznih dnevih za katere uveljavljate dejanske stroške prevoza / nočitev. Tabelo vam mora potrdi delodajalec z žigom oziroma podpisom. Zraven zavedite tudi vaše običajno prebivališče (od koder ste se največkrat vozili na delo) in mesto opravljanja dela. Zraven potrdila morate priložiti še vozovnico za javni promet (po praksi FURS je običajno dovolj vsaj ena vozovnica) oziroma račun za gorivo, če ga imate ter pisno izjavo, da ste uporabljali svoje lastno prevozno sredstvo za prevoz na delo. Vsa potrdila skupaj priložite ugovoru. Natančna navodila o tem, kako uveljavljati dejanske stroške prevoza pa si preberite na spletni strani FURSa.

 

Spremembe o vzdrževanih članih 

Poleg stroškov lahko svojo dohodninsko obveznost zmanjšate tudi tako, do koristite splošno olajšavo. Ta vam pripada le, če kdo drug ne koristi olajšave za vzdrževanega družinskega člana za vas.

Če ste po izračunu dohodnine ugotovili, da bi bilo bolje, če bi del splošne olajšave izkoristili sami, potem lahko to storite v ugovoru. Če so vas starši uveljavljali za vzdrževanega družinskega člana, potem morajo ugovor vložiti tudi oni. 


Kaj naj storim, če informativnega izračuna dohodnine nisem prejel / prejela?

Če si v tem koledarskem letu, zaslužil / zaslužila kak obdavčljiv dohodek, pa ti FURS ni poslal informativnega izračuna dohodnine, si dolžan / dolžna sama vložiti napoved za odmero dohodnine, in sicer najkasneje do 31. julija

V primeru, da se ti v povezavi s pripravo ugovora na informativni izračun dohodnine ali kakšnim drugim področjem, ki spada v naš delokrog, pojavi kakšno vprašanje, se lahko obrneš na nas na elektronski naslov info@svetovalnica.com, ali pa nas v času uradnih ur obiščeš na Vojkovi cesti 63 (3. nadstropje) v Ljubljani. Uradne ure potekajo vsak torek, sredo in četrtek od 9:00 do 14:00. 

 

Avtorica: Lara Buzina, pravna svetovalka na Zavodu Študentska svetovalnica