Ukrepi vlade: Dijaški in študentski domovi se zapirajo. Ustavlja se javni potniški promet!

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepovedano zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah. Ustavljen tudi potniški promet!

Ukrepi vlade: Dijaški in študentski domovi se zapirajo. Ustavlja se javni potniški promet!

Danes je vlada sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah. Prav tako je bil danes sprejet Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji.

Tako se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v: 

 • vrtcih,
 • osnovnih šolah,
 • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
 • glasbenih šolah,
 • zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • srednjih šolah,
 • višjih strokovnih šolah,
 • domovih za učence
 • dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, 
 • organizacijah za izobraževanje odraslih, 
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
 • univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.


Z odlokom je tako prenehala veljati tudi Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok. Slednje pomeni tudi, da je do nadaljnjega ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.

Na spletni strani Študentskih domov Ljubljana vse študente, ki bivajo v domu in so se skladno z odlokom dolžni izseliti, obveščajo, da to lahko storijo najpozneje do 16. 3. 2020 do 12.00 ure.Priporočajo tudi, da se vrnejo domov še danes, 15. 3. 2020,  ko javni prevoz še obratuje. 

Vse dodatne informacije so stanujočim v Študentskih domovih v Ljubljani na voljo danes, dne 15. 3. 2020 do 00.00, na mobilni telefonski številki +386 51 362 995, sprejemne pisarne ŠDL in jutri, dne 16. 3.2020, od 8.00 do 14.00 ure. 

Preden se odpravite domov, v pisarni Študentskih domov Ljubljana prosijo, da preverite, da ste iz hladilnika odstranili pokvarljiva živila, da ste ugasnili luči in štedilnik, zaprli vsa okna in vodo ter za seboj zaklenili vrata sobe/apartmaja. V kolikor ste že odšli domov, vas prosijo, dase zaradi svoje varnosti ne vračate.

Študentje, ki se želite izseliti za stalno, sledite postopku izselitve, ki velja od petka 13. 3. 2020, s tem, da namesto oskrbnika predhodno pokličete sprejemno pisarnona telefonsko številko +386 51 362 995.

Prav tako pa je danes Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. 

V skladu s sprejetim odlokom se na ozemlju Republike Slovenije prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen avtotaksi prevozov. Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

Na odlok Vlade v zvezi z zapiranjem dijaških in študentskih domov pa se je odzvala tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Na Facebooku so delili zapis: 

"Na ŠOS se zavedamo številnih negativnih posledic, ki bi jih lahko povzročilo zaprtje študentskih domov in tako še dodatno poslabšalo stanje, ki je nastalo v državi zaradi širitve koronavirusa. Tukaj moramo opozoriti, da so študenti s študentskimi domovi v najemnem razmerju, podobno kot najemniki stanovanj, zato se jih ne sme kar naenkrat vreči iz domov. Marsikdo od teh študentov nima druge nastanitve, npr. tuji študenti, ki se šolajo pri nas, pa tudi marsikateri slovenski študent. Nadalje, glede na ukinitev javnega prometa, imajo tisti študenti, ki imajo nastanitev zunaj kraja študija, otežen prevoz do svojega stalnega prebivališča. ️Opozarjamo tudi, da so študenti z razlogom ostali v študentskih domovih, saj imajo najverjetneje mnogi doma sorodnike, ki so v rizičnih skupinah in s katerimi je potrebno omejiti stik."

V Zavodu Študenska svetovalnica bomo še naprej spremljali ukrepe vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa, sploh tiste, ki se uspejo dotakniti tudi dijaške in študentske problematike, ter vas o njih ažurno obveščali.

Pozivamo vas, da se v nastali situaciji obnašate družbeno odgovorno ter z največjo skrbnostjo pazite tako na svoje zdravje, kot na zdravje vseh šibkejših posameznikov naše družbe. 

Pokaži da zmoreš! Ostani doma ali sam na svežem zraku!

Za zavod Študentska svetovalnica, Gala Andrić Rebolj