Prakse

Iskanje praks

Prakse so delo za študente ali diplomante, ki želijo pridobiti izkušnje na določenem delovnem področju. Lahko so del študija, kar pomeni, da za njihovo opravljanje dobite kreditne točke. Prakse so koristne, ker z njimi testirate svoje delovno področje in lahko ugotovite, če bi vam kasnejše delo tam ustrezalo. Hkrati pa vam prinesejo veliko izkušenj in referenc, ki pripomorejo pri iskanju prve zaposlitve.

Erasmus +

Študenti se lahko prijavijo na prakso preko Erasmus mednarodnega praktičnega usposabljanja, ki traja od treh do dvanajstih mesecev. V programu lahko sodelujejo študenti in podjetja iz držav članic EU in držav skupnosti EFTA (Norveška, Islandija, Liechtenstein, Švica) ter Turčije. Delo ne sme soditi v okvir institucionaliziranih izmenjav, kot so poletne šole, konference, seminarji v tujini, kjer se na podlagi udeležbe pridobi določeno število kreditnih točk. Organizacije gostiteljice so torej podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije. Usposabljanja ne morete opravljati na institucijah in organizacijah EU ter na izpostavah slovenskih podjetjih ali diplomatskih predstavništvih v tujini.

Pri opravljanju prakse študentje dobijo tudi Erasmus finančno pomoč, ki krije dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti, vendar za največ 3 mesece.

Na prakso se prijavite na vaši fakulteti. Pri iskanju podjetij vam lahko pomaga tudi fakulteta tako, da vam posreduje naslove podjetij, kjer so študentje v preteklih letih že opravljali prakso. Nekatere fakultete imajo podpisane sporazume z raznimi tujimi organizacijami in inštitucijami. Najlažje pa prakso najdete tako, da navežete neposreden stik z želenim podjetjem.

Več informacij dobite na strani Cmepiusa.

Evropske institucije

Pripravništvo v institucijah EU je dobra priložnost za prve delovne izkušnje v večkulturnem, večjezičnem in večnarodnem okolju. Delo prinese vpogled v delovanje evropskega integracijskega procesa, njegovih ciljev in politik. Poznavanje institucije pa da dodatno znanje in možnosti za nadaljno kariero v institucijah EU.

Praksa pri Evropski komisiji traja pet mesecev in je plačana (približno 1000€ na mesec skupaj s povračilom potnih stroškov). Praksa je odlična priložnost za prve delovne izkušnje in je namenjena diplomantom, ki še niso opravljali dela v institucijah EU. Poteka v Bruslju, Luksemburgu ter na predstavništvih in delegacijah držav članic.

Za prijavo na prakso morate ustrezati naslednjim pogojem:

 • Državljanstvo države članice EU ali države kandidatke,
 • Diploma (najkasneje do zadnjega dne prijave),
 • Dobro znanje uradnega jezika EU (npr. slovenščine) in enega delovnega jezika (angleščina, francoščina, nemščina),

Spletna prijava poteka preko njihove strani , razpis pa poteka dvakrat letno.

Na institucijah Evropske unije prav tako ponujajajo prakse v parlamentu z namenom usposabljanja ali prevajanja. Med drugim zaposlujejo visokokvalificirane diplomirane pravnike lingviste, ki znajo še vsaj dva jezika Evropske unije.

Več informacije poiščite na spletni strani Evropskega parlamenta. Na strani kariernega centra EU pa lahko sledite objavam ter razpisom za prosta delovna mesta asistentov, prevajalcev, pravnikov, itd.

Zasebno iskanje

Iskanje praks vam lahko olajšajo tudi različni temu namenjeni iskalniki za delo po Evropi in Ameriki.

Če pa bi raje opravljali prostovoljna dela, obiščite portal Zavoda voluntariat, kjer objavljajo razpise za prostovoljna dela po Evropi in Ameriki.

Obrazci

Pri prijavi na prakso morate praviloma priložiti življenjepis in motivacijsko pismo. Na internetu lahko najdete veliko obrazcev za pisanje življenjepisa ali motivacijskega pisma primernega za katerokoli področje. Pred pisanje jih poglejte in preučite, tako da dobite idejo, kako najbolje napisati svoj življenjepis.

Življenjepis

Življenjepis se zdaj večinoma piše v obliki Europassa, ki ga enostavno izpolnite po tabeli tako, da navedete znanja, izobrazbo ter kompetence. Pri nekaterih praksah pa je morda bolje, da napišete lasten življenjepis, ki ga uredite tako, da bolje predstavi vašo ustvarjalnost in kreativnost.

Življenjepis naj bo pregleden, podatki pa naj si sledijo kronološko. Vsekakor pa mora vsebovati naslednje:

 • Osebni in kontaktni podatki: ime in priimek, naslov, rojstni podatki, telefon, e-mail.
 • Izobrazba: študij, pomembnejši dosežki tekom študija.
 • Delovne izkušnje: trajanje dela, delovne naloge in podjetje, pri čemer vključite tudi kompetence in spretnosti, ki ste se jih tam naučili.
 • Posebna znanja in sposobnosti: socialna, organizacijska in računalniška znanja.
 • Hobiji, interesi in ambicije: ta razdelek naj ne bo predolg. Vključite interese, ki naj bodo raznovrstni, s čimer pokažete, da imate širok spekter zanimanj.

Motivacijsko pismo

Motivacijsko pismo je običajno dolgo eno A4 stran, njegov namen pa je, da prepričate potencialnega delodajalca, da ste primeren kandidat za razpisano delovno mesto in hkrati predstavite svoje delovne izkušnje ter osebnostne lastnosti. Pomembno je, da vsako motivacijsko pismo pišete z ozirom na mesto, kamor se prijavljate. Torej, da ne napišete enega motivacijskega pisma za več delovnih mest. To naredi motivacijsko pismo bolj osebno ter s tem tudi pokažete entuziazem in interes za določeno delovno mesto. Pomembno je, da dobro poznate podjetje oz. institucijo na katero se prijavljate.

Motivacijsko pismo uporabite kot dopolnitev življenjepisa, torej ne ponavljajte istih informacij, temveč jih dopolnite. Ton pisma naj bo profesionalen in pozitiven. Pismo naj bo dobro konstruirano. Uporabljajte kratke in jedrnate povedi ter enostaven jezik.

Motivacijsko pismo naj bo razdeljeno na tri dele:

Na vrhu naprej podajte svoje kontaktne informacije, nato informacije delodajalca.

 • Uvod zajema pozdrav, nagovor in kratko (osebno) predstavitev.
 • Jedro naj sestavljajo trije ali štirje odstavki. V prvem odstavku omenite kako ste slišali za program prakse pri tem podjetju in vključite svoje poznavanje podjetja. V drugem odstavku predstavite svoje delovne izkušnje ter razložite, zakaj se prijavljate na delovno mesto in kaj lahko delodajalcu in podjetju prinesete. V tretjem odstavku izrazite interes za delovno pozicijo in kompetence, ki so pomembne za delo na tem področju. Vse sposobnosti, ki so vezane na pozicije, na katero se prijavljate, lahko podkrepite s primeri.
 • Zaključek vsebuje ponoven pozdrav.

Nekaj nasvetov

Ko iščete prakso je priporočljivo poiskati večje število možnosti ter tako poslati večje število prošenj, ker ni nujno, da boste uspešni že pri prvi poslani prošnji. Na eno razpisano mesto se javi veliko ljudi, zato je pomembno, da imate na razpolago več možnosti.

Bodite pozitivni in ne obupajte. Včasih traja več časa, da vam kdo odgovori pozitivno, vendar vam bo ob nekaj vztrajnosti uspelo!

Uporabne povezave: