Viri financiranja

Slovenske štipendije

Pri stroških, ki jih prinese študij v tujini vam pomagajo različne temu namenjene štipendije. Izbirate lahko tako med slovenskimi viri (zajemajo različne štipendije ter kredite slovenskih bank) kot med tujimi, ki jih glede na svoj študij in želeno državo poiščete v spodnjih iskalnikih.

Če pa imate že določeno državo, kamor želite študirati, se lahko obrnete tudi neposredno na želeno fakulteto ali pa na splošna spletna mesta, kjer so informacije o študiju v tej državi.

Štipendije

Ad futura štipendije: je namenjena študentom na rednem študiju v tujini, ki niso vpisani na študij iz področja umetnosti, temveč na dodiplomski ali na enovit magistrski študij iz področja naravoslovja, tehnike ali medicine. Prijave se ocenjujejo glede na šolski uspeh (povprečna ocena 4,1), razne dosežke (državna ali mednarodna tekmovanja ter objave) in relevantne delovne izkušnje.

Zoisova štipendija: za pridobitev potrebuje zlati maturant povprečno oceno 4,1 ob prehodu na višjo stopnjo, študent pa 8,5 oz. uvrstitev med najboljših 5% v generaciji.

Državna štipendija: se podeli na 1. in 2. bolonjski stopnji glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Možno jih je kombinirati s kadrovskimi štipendijami ali štipendijo Ad futura.

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport:vsako pomlad objavlja razpise za financiranje študija v tujini.

Mestne štipendije MOL:objavljene vsako leto na začetku poletja, namenjene tudi dodiplomskemu ali podiplomskemu študiju v tujini, upravičeni pa so študenti oz. dijaki s stalnim prebivališčem na področju MOLa in povprečno oceno 4,1 (dijaki) ali 8 (študenti) ter s posebnimi dosežki na posameznem področju v zadnjih treh letih, dodatna izobraževanja, udeležbe na seminarjih in podobno.

Pomurska izobraževalna fundacija:podeli štipendije uspešnim študentom iz Pomurja, katerih študijska smer se sklada s potrebami regije in ki so že bili aktivni v pomurskih organizacijah.

Rotary klub Ljubljana: podeli štipendije izjemno nadarjenim študentom.

Artservis: objavlja razpise za štipendije namenjene umetniškim smerem

Fulbright štipendija: namenjena je študiju v ZDA za doktorske študente ali podoktorske raziskovalce, ki pa morajo imeti pred prijavo že odobreno gostovanje v okviru programa Fulbright generacije 2015 s strani pristojnega organa v ZDA.

Kadrovske štipendije se razlikujejo od navadnih štipendij po tem, da vključujejo obveznost, da se mora štipendist po koncu študija pri štipenditorju zaposliti za najmanj toliko časa kot je prejemal štipendijo, vmes pa mora tudi opravljati različne zadolžitve (počitniško delo, diplomska naloga, …).

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: vsebuje informacije za različne kadrovske štipendije.

Krka d.d.: razpisuje kadrovske štipendije za naravoslovna področja.

Trimo d.d.: razpisuje kadrovske štipendije za področja gradbeništva, strojništva, arhitekture, računalništva in informatike ter elektrotehnike.

Krediti in posojila

Krediti in posojila so oblika pomoči, ki jo je potrebno vrniti, navadno z obrestmi. Študentske kredite lahko najamete v različnih slovenskih bankah, od NLB, SKB, Abanke itd.

Študentski krediti za plačilo študija so pogosti v državah, kjer so šolnine višje, kot npr. v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji itd. Če ste namenjeni študirat v eno od teh držav lahko najamete kredit tudi v eni od njenih domačih bank. Za bolj podrobne informacije pa se obrnite na posamezno državo v bazi držav.

Tuji splošni iskalniki