Povzetek delavnice: Odvisnots od odnosov

Odvisnost od odnosov je zasvojenost, pri kateri oseba (ali več udeleženih) nenehno potrebuje potrditev pomembne osebe, da bi se bolje počutila, da bi zmanjšala kronično duševno bolečino. Ta pomembna oseba je običajno partner/ka, lahko starš, otrok ali avtoriteta. Gre za nezdravo potrebo po potrditvi, ki povzroči težave v odnosih in razpad odnosov. Odvisnost od odnosov ustreza vsem kriterijem za zasvojenost in nastane v otroštvu zaradi preživetvene prilagoditve težkim, nemogočim pogojem v disfunkcionalni družini in se pokaže v odrasli dobi običajno v partnerski zvezi. Odvisnik od odnosov nosi v sebi t.i. toksični sram, to je negativen občutek o sebi, ki poganja odvisnost. Prav tako nosi v sebi napačno prepričanje, da, če bo poskrbel za drugega, mu/ji bo le-ta vrnil ljubezen, po kateri tako hrepeni.

Na Zavodu Študentska svetovalnica je 11. maja 2016 potekala delavnica o odvisnosti od odnosov, kjer smo si ogledali kaj odvisnost od odnosov je, kako jo prepoznati in kako iz nje. Z vajami smo pogledali kako smo mi sami s tem. Najprej smo se predstavili in vzpostavili varen ter zaupen prostor. Temu je sledila že kar prva vaja oz. prvi del vaje, saj je pri tej vaji pomembno, da je med prvim in drugim delom časovna prekinitev. V tem delu vaje smo poiskali lastnosti pomembnih ljudi v našem otroštvu. Sledilo je približno enourno predavanje o zasvojenostih z odnosi, kdaj se v resnici začne, kateri dejavniki vplivajo na pojav zasvojenosti, o najpogostejših vedenjskih tipih zasvojenosti z odnosi, izpostavili smo zelo pomembno poglavje o oblikah varne in nevarne navezanosti, ki nastane v otroštvu s primarnim skrbnikom, pogledali smo, kako je z mejami pri zasvojenem z odnosi ter osvetlili smo kaj je dramski trikotnik, ki deluje kot neke vrste gonilo zasvojenskih odnosov. Poglavja so bila podkrepljena s primeri iz življenja z namenom lažjega razumevanja. Teorijo smo zaključili s tem, kje poiskati pomoč, kaj ukreniti, če smo se tekom delavnice prepoznali kot osebo s tovrstnimi težavami v odnosih. Sledil je še drugi del vaje, v katerem smo ozavestili lastnosti dosedanjih partnerjev. In potem smo dobljene rezultate primerjali z rezultati prvega dela vaje. Rezultati so nam pomagali ozavestiti kakšne ljudi smo do sedaj nezavedno iskali in zakaj. Za konec smo skozi vprašalnik preverili pri sebi ali smo zasvojeni z odnosi. Delavnica je bila zelo uspešna, saj je udeležencem/kam odgovorila na mnoga vprašanja, ki vrsto let niso imela odgovora in jim dala moč, odločnost in smer kam naprej.

Pripravil: Klemen Ličen